Phần mềm hữu ích với Internet
By p3sh0ck_haykh0c
By hoang_quan735
By hongquan842001
#549500 thằng nào đăng cái bài mà ngắt kết nối rồi kết nối lại để lấy max băng thông giờ nó biết nó cắt hết mất rồi. dờ mờ nó. mấy bao nhiêu cái torrent muốn seed cho anh em mà giờ đành ngậm ngùi để mốc. biết phá băng thông rồi để lại mà dùng cho sướng share lên làm gì cuối cùng tất cả cũng về con số 0
By Edwin
#549707 xem wa..làm thử..có thấy bạn ý click khi quét vào thông số tài khoản..2 lần..làm thử không ăn thua..t way lại dùng ATDC ver2..tốc độ 400kb/s..thui dùng tạm vậy
Kết nối đề xuất: