Anti Virus, Anti-Spyware, Anti Hack...
Tweakers...Những hiểu biết cần thiết để sử dụng máy tính an toàn hiệu quả
Hình đại diện của thành viên
By vncrack
#464573

Chức năng:
- Kích hoạt Kaspersky bằng cách sử dụng Key-file;
- Reset thời gian sử dụng trial của các bản Kis - Kas - Pure phiên bản 2012, 2013Kaspersky World - A complete solution for work with Kaspersky Lab antivirus products. Allows you to load keys, trial reset, etc.

What it can do?
- Download keys for Kaspersky Lab products;
- Activate Your Kaspersky using. Key-file;
- Extract original key;
- Manage Kaspersky's registry data;
- Remove Kaspersky's activation;
- Remove trial-notifications.

System requirements

Operating system:
- Windows 2000
- Windows ME,
- Windows XP,
- Windows Server 2003
- Windows Vista,
- Windows 7
- Windows Server 2008;

Sử dụng để active cho các phiên bản:

- Kaspersky Antivirus 6,
- Kaspersky Antivirus 7,
- Kaspersky Antivirus 2009
- Kaspersky Antivirus 2010
- Kaspersky Antivirus 2011,
- Kaspersky Antivirus 2012
- Kaspersky Internet Security 6
- Kaspersky Internet Security 7
- Kaspersky Internet Security 2009,
- Kaspersky Internet Security 2010
- Kaspersky Internet Security 2011,
- Kaspersky Internet Security 2012
- Kaspersky Pure (Crystal),
- Kaspersky Endpoint Security,
- Kaspersky Small Office Security,
- Kaspersky Antivirus for Windows Workstations.

v1.3.2.103:
Added "Hungarian.lng";
Fixed canceling by press "Esc";

Cài đặt skymonk sau đó chương trình sẽ tự getlink và down về máy cực nhanh
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement