Anti Virus, Anti-Spyware, Anti Hack...
Tweakers...Những hiểu biết cần thiết để sử dụng máy tính an toàn hiệu quả
Hình đại diện của thành viên
By vncrack
#432668


Intelligent Shutdown 3.0.3 Software || full Cr-ack
Giới thiệu :

Bạn có muốn tắt máy tính tự động tại một thời gian xác định? Bạn có muốn máy tính để khởi động các chương trình của bạn tại một thời hạn? Bạn có muốn nghe nhạc trong khi bạn đang ngủ và tắt máy tính sau một thời gian không? Bạn có muốn máy tính để nhắc nhở bạn tại một thời gian xác định? Bạn có muốn khóa máy tính và hiển thị hình ảnh yêu thích của bạn trên màn hình tại một thời gian xác định sau khi bạn để lại?


Bây giờ bạn có thể sử dụng Intelligent Shutdown để làm tất cả những việc này. Intelligent Shutdown là ứng dụng thông minh, dễ sử dụng có thể tự động hoá một loạt các nhiệm vụ tại một thời gian dự kiến. Không cần lãng phí thời gian chờ đợi khi tắt máy, khởi động lại , với công cụ này thông minh bạn gần như có thể lên lịch làm việc tất cả các nhiệm vụ : tắt, khởi động lại, khởi động một chương trình, nghe nhạc và tắt máy tự động, thêm lời nhắc nhở hay khóa PC của bạn và hiển thị hình ảnh yêu thích của bạn.

Các chức năng chính :

Intelligent Shutdown cho phép bạn sử dụng các loại lịch để thực hiện một loạt các nhiệm vụ bao gồm:
· Shutdown máy tính
· Khởi động lại máy tính
Login off
· Stand by
Khóa máy tính
· Đóng chương trình quy định
· Ngắt kết nối Dial-up
· Hibernate
Bật quy định tập tin (bao gồm chương trình)
· Đóng giám sát
· Reminder
· Thời gian đồng bộ hóa


Download:
EN-
_________________

"Save electricity and shutdown your PC when it's no longer used." Perform smart automatic shutdown of your PC with the software Intelligent Shutdown.

You know this situation? You PC works while doing stuff like doing Downloads from the Internet, copy large files or time intensive calculation. You leave your computer unattended, often during the whole night. Wouldn't it be better your computer will automatically switch off after doing the job task? Thats were Intelligent Shutdown comes up!
It monitors your PC down to a specific condition such as a certain processor load, network access, mointors a specified process / program or a given time period. Is the event reached Intelligent Shutdown shuts your PC down or brings it into any Power savingmode, like Standby or Hibernation Mode!
So your PC stays off, instead of running useless until the next day and unnecessarily consumes power. This saves time, protects your hardware, and increases the life of your PC.

Installation
1. Unpack
2. cài
3. Copy Cr-ack in Installation Directory
4.Enjoy.

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất: