Anti Virus, Anti-Spyware, Anti Hack...
Tweakers...Những hiểu biết cần thiết để sử dụng máy tính an toàn hiệu quả
By hanhphuc_khicoanh_95
#952328 Topic này được chuyển từ topic của mình bên bkav forum (nâng cấp chán quá nên rút).

Bao gồm các bản fix lỗi của acronis, kèm theo đó là một lô các phần mềm khác chạy trên nền windows pe (MiniXP, 7PE, 8PE, 8.1PE) hay chạy trực tiếp trên nền windows, nền dos, uefi.

Lưu ý


- Đa phần đóng gói dạng tự chạy nên chỉ việc tải về, giải nén và xài. Nếu không thì chạy file CMD có sẵn sau khi giải nén.

- Bản nào ghi x86_x64 là chạy được cả ở 32 bit64 bit; bản ghi x64 chỉ chạy ở 64 bit

- Nếu bản PE của bạn đã build sẵn với snapman driver (snapman.sys) bạn cần rebuild và thay thế bởi các file trong gói (snapman.sys, fltsrv.sys); loại bỏ việc nạp snapman là tốt nhất.

- Mọi phần mềm ở topic này luôn được update, fix lỗi
- pass: 2012mshs

Bao gồm:


- Acronis True Image 2015 18.0 Build 6525 PE (64Bit)

- Acronis TrueImage 2014 17 Build 6673 PE

- Acronis 2013 16 Build 6514 PE

- Acronis TrueImage 9 PE

- Acronis DiskDirector 2012 12.0.3223 PE

- TIB shell cho Acronis

- Easeus Data Recovery Wizard 9.0 PE

- MiniTool PartitionWizard Server 9.0 PE

- Active password changer 6 PE

- AOMEI Partition Assistant Server 5.6.3 PE

- PartitionGuru Pro 4.7.1.127 PE

- Passcape Reset Windows Password PE

- MiniTool PowerDatarecovery 7.0 PE

- 7 Data Recovery Wizard 3.3 PE

- Hetman Partition Recovery 2.3PE

- Symantec Norton Ghost 12.0.0.8006 PE

- Eset antivirus 7 (32bit) - Hỗ trợ sao lưu và sử dụng data (file *.DAT)

Các phần mềm chạy trên nền UEFI, DOS


- Disk Director home 2012 (UEFI support - GRUB2)

- TrueImage home 2013 (UEFI support - GRUB2)

- TrueImage home 2014 17 Build 6673 (UEFI - GRUB2)

- TrueImage home 2015 18 Build 6525 (UEFI - GRUB2)

- Acronis Backup&Recovery 11.5 (update 6) (UEFI - GRUB2)

- Paragon Hardisk Manager 15 (UEFI - GRUB2)

- Paragon Hardisk Manager 15 (DOS)

- PartitionGuru 4.7.1.128 (DOS)

- HDD Regenerator 2011 (DOS)

- Active password changer 5 (DOS)

Link folder:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Code trong Grub2 của acronis, partition wizard, paragon hardisk manager boot dạng ISO
menuentry "Acronis True Image Home 2015 ISO ElTorito" {
set quiet=1
set gfxpayload=1024x768x32,1024x768
set mbrcrcs=on
set isofile="/iso/ati15.iso"
search --set -f $isofile
loopback loop $isofile
echo mount the El Torito floppy image
loopback ElTorito (loop)160+158000
#ls (ElTorito)/
linux (ElTorito)/dat9.dat quiet
initrd (ElTorito)/dat8.dat
boot
}

menuentry "Acronis True Image Home 2014 ISO ElTorito" {
set quiet=1
set gfxpayload=1024x768x32,1024x768
set mbrcrcs=on
set isofile="/iso/ati14.iso"
search --set -f $isofile
loopback loop $isofile
echo mount the El Torito floppy image
loopback ElTorito (loop)160+145468
#ls (ElTorito)/
linux (ElTorito)/dat9.dat quiet
initrd (ElTorito)/dat8.dat
boot
}

menuentry "Acronis True Image Home 2013 ISO ElTorito" {
set quiet=1
set gfxpayload=1024x768x32,1024x768
set mbrcrcs=on
set isofile="/iso/ati13.iso"
search --set -f $isofile
loopback loop $isofile
echo mount the El Torito floppy image
loopback ElTorito (loop)156+100000
#ls (ElTorito)/
linux (ElTorito)/dat9.dat quiet
initrd (ElTorito)/dat8.dat
boot
}

menuentry "Acronis Disk Director Home 12 ISO ElTorito" {
set quiet=1
set gfxpayload=1024x768x32,1024x768
set mbrcrcs=on
set isofile="/iso/add12.iso"
search --set -f $isofile
loopback loop $isofile
echo mount the El Torito floppy image
loopback ElTorito (loop)220+161792
#ls (ElTorito)/
linux (ElTorito)/dat5.dat quiet
initrd (ElTorito)/dat4.dat
boot
}

menuentry "Acronis Backup advanced 11.5 ISO ElTorito" {
set quiet=1
set gfxpayload=1024x768x32,1024x768
set mbrcrcs=on
set isofile="/iso/abr64.iso"
search --set -f $isofile
loopback loop $isofile
loopback ElTorito (loop)160+302000
#ls (ElTorito)/
linux (ElTorito)/abr64ker.dat product=bootagent media_for_windows quiet
initrd (ElTorito)/abr64ram.dat (ElTorito)/dat8.dat
boot
}

menuentry "Start Paragon-RCD in normal mode" {
set gfxpayload=keep
set isofile="/iso/prgdm.iso"
loopback loop $isofile
echo 'Loading linux..'
linux (loop)/boot/x86_64/loader/linux ramdisk_size=512000 ramdisk_blocksize=4096 vga=0x314 splash=silent panic=1
echo 'Loading initrd...'
initrd (loop)/boot/x86_64/loader/initrd
}

menuentry "Start Paragon-RCD in safe mode" {
set gfxpayload=keep
set isofile="/iso/prgdm.iso"
loopback loop $isofile
echo 'Loading linux...'
linux (loop)/boot/x86_64/loader/linux ramdisk_size=512000 ramdisk_blocksize=4096 splash=silent ide=nodma apm=off noresume edd=off powersaved=off nohz=off highres=off processsor.max+cstate=1 vga=0x314 panic=1 nomodeset x11failsafe
echo 'Loading initrd...'
initrd (loop)/boot/x86_64/loader/initrd
}

menuentry "MiniTool Partition Wizard" {
set isofile="/iso/pwfree9.iso"
loopback loop $isofile
linux (loop)/boot/bzImage3 ramdisk_size=102400 root=/dev/ram0 rw
initrd (loop)/boot/tinycore.gz
} Code boot các file IMA, IMG, ISO với Grub4dos
title ABC (*.ISO, *.IMA, *.IMG) - Đổi đuôi file cho phù hợp
map /ISO/abc.iso (0xff) || map --mem /ISO/abc.iso (0xff)
map --hook
root (0xff)
chainloader (0xff) Copy nhớ ghi rõ nguồn
By tigerous_4787
#952364 Ùi, hoá ra là đại ca chuyên tạo ra các bản Acronis đôi lời qua lại ở thread của mình với cao thủ mà không biết :p


Nhân tiện đây xin thắc mắc bạn một chuyện Ở trong file Acronis Disk Directory 12 có đuôi exe, có chứa một file là RecoveryExpert.exe hiện tại chưa chạy được khi đã vào màn hình chính của ADD. Nếu mình tự chui vào thư mục đã extract của ADD2012x64.exe, chạy file RecoveryExpert.exe thì load lên tốt. Bạn có thể kiểm tra lại không?


Hehe, thành thật xin lỗi vì mình đã sử dụng file của bạn, chỉnh sửa lung tung mà chưa có lời với tác giả.
By caoboi_mientay_11
#952365 Ùi, hoá ra là đại ca chuyên tạo ra các bản Acronis đôi lời qua lại ở thread của mình với cao thủ mà không biết :p


Nhân tiện đây xin thắc mắc bạn một chuyện Ở trong file Acronis Disk Directory 12 có đuôi exe, có chứa một file là RecoveryExpert.exe hiện tại chưa chạy được khi đã vào màn hình chính của ADD. Nếu mình tự chui vào thư mục đã extract của ADD2012x64.exe, chạy file RecoveryExpert.exe thì load lên tốt. Bạn có thể kiểm tra lại không?


Hehe, thành thật xin lỗi vì mình đã sử dụng file của bạn, chỉnh sửa lung tung mà chưa có lời với tác giả. Để chạy trực tiếp trên nền chính thì rất khó (ngay bản build linux hay pe đều không được). Chỉ vô đó lấy ra thôi.

P/s: Cập nhật lại một chút ở Acronis (True Image và Disk Director 12). Ai trót tải thì tải lại nhé!
By love_sweet_wepro
#952366 Mình thấy @anhdv làm cái ATIH cái build đầu tiên nhất lúc mới giới thiệu WINPE8.

cái ATIH dung lượng chỉ 18MB với 1 file duy nhất atih.exe , nó chạy được trên cả 2 môi trường PE và windows .

Về sau bạn ấy nâng cấp gói apps.wim của winpe8.1 nó không chạy được trên windows nữa mà chỉ chạy ở PE .

Mình dùng cái ATIH từ đó đến nay , backup ngay trên windows , khi nào recovery thì vào PE.

Đến nay ngay trên win10 nó vẫn chạy ổn
By baby_dethuong_dangyeu_kuazai_265
#952367 Mình thấy @anhdv làm cái ATIH cái build đầu tiên nhất lúc mới giới thiệu WINPE8.

cái ATIH dung lượng chỉ 18MB với 1 file duy nhất atih.exe , nó chạy được trên cả 2 môi trường PE và windows .

Về sau bạn ấy nâng cấp gói apps.wim của winpe8.1 nó không chạy được trên windows nữa mà chỉ chạy ở PE .

Mình dùng cái ATIH từ đó đến nay , backup ngay trên windows , khi nào recovery thì vào PE.

Đến nay ngay trên win10 nó vẫn chạy ổn Phiên bản đầu tiên của Acronis trên nền PE là Disk Director 10. Sau đó đến True Image, Disk Director advanced server, Backup and Recovery 11. Bản build gốc thì chạy trên môi trường nào cũng được nhưng khuyến cáo dùng trên PE để tránh BSOD. Việc đóng gói thành file WIM nên cũng hạn chế dùng trên nền windows. Tất cả những bản ở đĩa cứu hộ của anhdv, DLC, DLCD, Hiren boot đều lấy từ đó ra. Chắc bạn vô cũng chưa lâu nên không biết. Dùng ở đâu cũng được, BSOD cũng có cách khắc phục

Link tham khảo (cả một quá trình phát triển lâu dài)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By bun_ny_girl930
#952368 Để chạy trực tiếp trên nền chính thì rất khó (ngay bản build linux hay pe đều không được). Chỉ vô đó lấy ra thôi.

P/s: Cập nhật lại một chút ở Acronis (True Image và Disk Director 12). Ai trót tải thì tải lại nhé! Đã tải lại file mới của bạn, chưa chạy thử, mới chỉ xem file .cmd đã thấy bạn thêm một số dòng lệnh so với trước kia. Mặc dù mình không hiểu hết cơ chế hoạt động của phần mềm và tại sao bạn phải làm vậy nhưng thực sự mình rất khâm phục bạn từ một lỗi hãn hữu, load không được trên bản WinPE của mình mà bạn có thể sửa được.

Haizz, sự khác biệt giữa dân chuyên nghiệp và kẻ amateur là đây
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam travel
Advertisement