Bình luận các vấn đề kinh tế, thị trường các sản phẩm dịch vụ
Nội quy chuyên mục: Quảng báo sản phẩm dịch vụ của bạn tới thành viên Ketnooi
By vi_vu_thangngay
#72743 Thiên A nói chưa chính xác. Nếu hành được thì có thể thành A la hán chứ o phải Độc Giác Phật.


Thank bài kinh vừa được nhiều người đọc.

By Cornell
#72771 Đúng vì tin điều gì mà bất qua sự trãi nghiệm kiểm chứng đều là mê tín dù có ngụy biện với bất kỷ lý do gì đi nữa
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement