Bình luận các vấn đề kinh tế, thị trường các sản phẩm dịch vụ
Nội quy chuyên mục: Quảng báo sản phẩm dịch vụ của bạn tới thành viên Ketnooi
By Dano
#70391 Câu hỏi được đặt ra từ các buổi làm chuyện của Tác giả Đỗ Bá Lộc với ông Vũ Minh Giang,của Tác giả Đỗ Bá Lộc với ông Nguyễn Văn Lợi (Hiệu trưởng trường ĐHNN được bổ nhiệm bất theo quy đinh chuẩn mực của Bộ Giáo dục và Đào làm ra (tạo) và Đại học Quốc gia (nhà) Hà Nội) về vụ chuyện QN.02.02 & QG.05.41 và các hành vi vi phạm Quy chế Đào làm ra (tạo) của Chu Thị Thanh Tâm.

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By Abhinav
#70437 Chu Thị Thanh Tâm mong muốn thực hiện “ý tưởng” hãnh tiến ngu dốt của mình, vừa nhờ khoa Tại chức giới thiệu sang dạy ở Đại học Ngoại thương Hà Nội và một số cơ sở lớn học khác ở Việt Nam, nhằm làm ra (tạo) ra một số liên hệ để thực hiện những mưu đồ sau này.

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Các dòng xe BMW
Các dòng xe Cadillac
Advertisement