Bình luận các vấn đề kinh tế, thị trường các sản phẩm dịch vụ
Nội quy chuyên mục: Quảng báo sản phẩm dịch vụ của bạn tới thành viên Ketnooi
Hình đại diện của thành viên
By keenli
#630795 Làm thế nào để bạn giải thích cho một tester mới vào nghề về cách viết, thực hiện và báo cáo các test case? Đó là một công việc khó khăn, tui đã nhận ra điều này khá gần đây trong lúc đào tạo một tester mới trong nhóm. tui đã có mọi thứ trong đầu nhưng không có một lời giải thích rõ ràng và nhất quán trên giấy tờ. tui đã có nhiều năm kinh nghiệm, không may, cũng không giúp tui biện minh và giải thích vấn đề này. Bài viết này là một cố gắng để hoàn thành những suy nghĩ của tui đến từ môi trường sản xuất phần mềm.

Để bắt đầu, sẽ có một vài câu để làm rõ về các test case và test scenario và chúng khác nhau như thế nào và theo thứ tự nào. Bắt đầu từ cuối cùng, chúng ta hãy trả lời câu hỏi "thứ tự nào?"

Test case là sự mô tả, công thức cho tester, liên hệ giữa việc làm thế nào để test chức năng và làm thế nào để kiểm tra hệ thống hoạt động đúng hay không. Nhìn vào cấu trúc, chúng ta có thể định nghĩa được các loại quan hệ: Test scenario -> test case -> Test Step. Lại bắt đầu từ cuối cùng, bởi vì như vậy sẽ dễ dàng hơn, tui có thể viết như sau:

*Test Step

– quy định cụ thể một hành động để thực hiện, và đáp ứng mong đợi của ứng dụng test. Ví dụ:
Hành động: Nhập password vào ô password,
Kết quả mong đợi: password của bạn sẽ hiển thị là *** hay ẩn.

*Test Case

– là một danh sách các test step. Cũng định nghĩa trạng thái môi trường và có thể liên kiết đến các bug, spec (đặc tả yêu cầu) liên quan,…

*Test Scenario

– thường có được trực tiếp từ các đặc tả yêu cầu của khách hàng hay user-story. Các công cụ quản lý thường bỏ qua test scenario để kết nối với một danh sách các đặc tả yêu cầu. Scenario chứa một danh sách các test case và nhiều phối hợp của chúng.

Như các bạn có thể thấy, sự khác nhau giữa test scenario và test case là đáng kể, và thường thường hai khái niệm này thì mơ hồ.
Làm thế nào để đảm bảo chất lượng cho test case đã tạo được? Làm thế nào để quản lý life cycle của nó? Làm thế nào để hoàn thành nó sớm và khi nào thì Dev cần nó?

1. Template

– cần một hay nhiều mẫu hoàn thành để viết test case. Chúng ta có thể tạo test case trong MS Word, MS excel hay mua hay chỉnh sửa lại các tool khác. tui đã viết bài này bằng chương trình soạn thảo JIRA.

2. Descriptive và specific

– các bạn cần miêu tả tiêu đề ngắn gọn, xúc tích. Nên định nghĩa các mục đích và phạm vi của các hoạt động test một cách rõ ràng. Chúng ta đang viết cho tất cả các tester, chứ không chỉ viết riêng cho chính mình, sử dụng ngôn ngữ đơn giản, miêu tả bằng ngôn ngữ phức tạp trong test case thì không phổ biến. Nên dùng theo kiểu câu mệnh lệnh, ví dụ, nên ghi là “Nhập abc và nhấn enter” chứ không nên ghi “tui đang nhập abc, và sau đó nhấn Enter.”

3. Reusable

– một và nhiều test case giống nhau có thể được sử dụng trong nhiều scenario. Hãy nhớ rằng! Khi tạo một hạng mục mới, chúng ta phải tưởng tượng ra một loại use case khác với loại mà chúng ta đang làm. tui cũng tưởng tượng rằng bước test cũng có thể được tái sử dụng, vì vậy bạn cũng phải nên chú ý đến mức này.

4. Atomic

– ác mộng lớn nhất của tester vật lộn với test thủ công (bằng tay) là test case, vì nó có quá dài và làm quá nhiều kiểm tra phụ thuộc nhau. Người tiến hành một tiến trình phải có ý thích về tiến trình đó, ngược lại thì thật chán, giảm cảnh giác với nó, và nhiệt huyết. Tester có thể phải thực hiện 100 test case và thực hiện nó trong một ngày, nhưng nó cũng có thể có 10 test case và thực hiện nó trong 1 tuần. Chúng ta hãy tạo test case, điều này có thể làm trong vài phút và nó giúp ta giành được nhiều thiện chí của các tester đồng nghiệp khác hơn, trong số các sự hài lòng, chúng ta cũng có thể là người viết script test tự động.

5. Positive and negative

(test trường hợp đúng và trường hợp sai) – điều quan trọng tiếp theo là thứ tự của việc tạo test case. Làm gì khi project manager yêu cầu một tập test case vào một ngày đã duyệt trong kế hoạch tiến hành? Thường thì chúng ta không nói rằng anh ấy chỉ muốn bắt đầu bằng các trường hợp test tích cực (chỉ test trường hợp đúng), các trường hợp này là dùng để kiểm tra chức năng tồn tại và các hành động theo đúng với spec (đặc tả yêu cầu của khách hàng). Đưa cho anh ta một tập test case càng sớm càng tốt, thì chúng ta có thể thương lượng anh ta phê chuẩn các trường hợp test sai và các quan hệ giữa các yêu cầu khác. Tóm lại: Positive -> Negative -> Relationships

6. Refactor

– nếu bạn đã sẵn sàng kết thúc công việc thì chúng ta phải nhớ rằng các ứng dụng thì thay đổi và các thay đổi trong test case sẽ làm theo trình tự này (theo 8 bước này). Chúng ta nên tạo phiên bản cho nó, bắt chước cách thay đổi phiên bản number (1.0 -> 1.1 ->…). Quản lý test (ví dụ QC leader) sẽ ước lượng chúng ta sẽ làm có bao nhiêu phiên bản và chúng ta nên quan tâm về tập hợp các test case hiện tại của chúng ta.

7. Test data

(dữ liệu dùng để test) – đây là những điều quan trọng song song với việc thực hiện test đúng thì chúng ta phải cung cấp một số data, thường thì (nếu nó quá phức tạp để mô tả trong tài liệu này) được đính kèm bằng một file khác. Chúng ta cần phân tích cho dù nó dễ cung cấp test data hay dễ thêm vào các bước test thích hợp.

8. Setup and tear down

(sắp xếp và tỉa tót lại test case) – nếu test case yêu cầu phải có cấu hình ban đầu, gọi một component riêng biệt, chúng ta cần mô tả nó về bước đầu tiên (zero step). Điều này cũng quan trọng để dọn dẹp trong bước bước cuối cùng giống như trong test unit (whitebox) hay test tự động, nhưng tui tin rằng test thủ công thì đáng để sử dụng tốt các bước thực hành này.

Cuối cùng
Phải sử dụng hết khả năng quan sát nếu bạn không đồng ý với việc ghi lại ghi chú. Có lẽ tui đã giữ lại một số điều, nếu tui có bỏ sót điều gì tui sẽ cập nhật lại sau. Lúc này tui chỉ có thể nghĩ ra bấy nhiêu đây thôi. tui hứa là sẽ post bài giải thích cấu trúc của một mẫu test case.


P/s : Bài viết này giành cho những ai bước đầu theo học Tester
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement