Các phần mềm liên quan đến nghiệp vụ văn phòng
Hình đại diện của thành viên
By homqua112
#465497

Tiện ích phá mật khẩu của file nén RAR... ( không cần giới thiệu về chức năng nhiều hehe )
RAR Password Recovery is a powerful tool to recover lost (forgotten) passwords for a RAR/ WinRar archives. The program supports the Brute-Force attack, dictionary-based attack and dramatically fastest “Boost-Up” attack. The program is able to resume the previous interrupted attack

Tải về [url=tại đây]tại đây[/url]
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement