Các phần mềm liên quan đến nghiệp vụ văn phòng
Hình đại diện của thành viên
By caokeu
#321196 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

RedCrabBấm vào đây để đăng nhập và xem link! máy tính khoa học với một trình soạn thảo công thức toàn màn hình. Các biểu thức toán học không phải gõ vào một dòng lệnh điển hình, nhưng có thể được nhập vào trong một cửa sổ soạn thảo tương tự như một tờ giấy.
======================================
RedCrab is a systematic calculator with a full shade regulation editor. The mathematical expressions are not typed in a standard authority line, though can be enter in an editor window identical to a block of paper.
The calculator’s editor supports a entrance of formidable algebraic equations like fractions, block roots, exponents, etc. for technical and systematic applications.
No designation of a module is required. You can only duplicate a module to your complement and starts a program.
Starts from outmost disk, for instance USB peep expostulate or CD / DVD
System requirement
• Minimum Pentium P4 and 500MB RAM.
• Operating system: Microsoft Windows
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Link Download:

Mã: Chọn tất cả[url=http://oron.com/gbzrmvs76pyv/redcrab.zip.html]redcrab.zip - 1.9 Mb[/url]

Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Các dòng xe BMW
Các dòng xe Cadillac
Advertisement