Các phần mềm liên quan đến nghiệp vụ văn phòng
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1010528 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

GIÁO TRÌNH GIẢNG DẠY

CHƯƠNG TRÌNH MÔ PHỎNG MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC- EPANET

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG

EPANET là một chương trình máy tính được phát triển bởi khoa cung cấp nước và nguồn

nước thuộc tổ chức Bảo vệ môi trường của Mỹ (US EPA) nhằm thực hiện các mô phỏng tính chất

thủy lực và chất lượng nước theo thời gian trong mạng lưới đường ống có áp. Xuất phát từ một mô

tả mạng lưới đường ống (bao gồm các đoạn ống, điểm nối các ống, bơm, van, đài nước và bể

chứa), các điều kiện ban đầu, các ước lượng về nhu cầu nước và các qui luật về sự vận hành của

hệ thống ( van, bơm, đài nước), chương trình EPANET sẽ dự báo lưu lượng trong mỗi ống, áp suất

tại mỗi nút, chiều sâu nước trong mỗi đài nước và chất lượng nước trong toàn mạng lưới cho một

mô phỏng theo thời gian. Ngoài ra tuổi của nước và theo vết nguồn nước cũng có thể được mô

phỏng.

Chương trình EPANET được thiết kế như là một công cụ nghiên cứu nhằm cải thiện sự

hiểu biết của chúng ta về chuyển động và số phận của các thành phần chất trong nước sinh hoạt

trong các mạng lưới phân phối nước. Mô đun chất lượng nước của chương trình EPANET được

trang bị để mô hình các hiện tượng như phản ứng trong dòng chảy, phản ứng ở thành ống và trao

đổi chất giữa dòng chảy và thành ống.

Chương trình có thể tính đồng thời một lời giải cho cả hai điều kiện thủy lực và chất lượng

nước. hay nó có thể chỉ tính thủy lực mạng lưới và lưu kết quả này vào file, hay dùng một file

thuỷ lực đã lưu trước đó để tiến hành mô phỏng chất lượng nước.

Chương trình EPANET có thể có nhiều áp dụng khác nhau trong phân tích hệ thống cung

cấp nước, thiết kế mạng lưới, hiệu chỉnh mô hình thủy lực, phân tích hàm lượng clo dư thừa và

đánh giá sự tiêu thụ nước (của mạng lưới hiện hữu) là một ví dụ. Chương trình EPANET có thể

giúp đánh giá các chiến lược quản lý khác nhau nhằm cải thiện chất lượng nước trên toàn hệ

thống. Các chiến lược này bao gồm:

• Thay đổi việc sử dụng nguồn trong hệ thống bao gồm nhiều nguồn nước.

• Thay đổi sơ đồ bơm và làm đầy hay tháo cạn đài nước.

• Sử dụng xử lý thứ yếu, chẳng hạn tái xử lý bằng clo tại các đài nước.

• Làm sạch và thay thế ống được chỉ định.

Chương trình EPANET có thể cho xem kết quả mô phỏng ở dạng các bản đồ màu của

mạng lưới, các đồ thị của biến thay đổi theo thời gian và các bảng biểu.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement