Các phần mềm liên quan đến nghiệp vụ văn phòng
By Lavan
#157996 Nếu 1 trong 2 thứ trên bị khoá thì chắc chắn là trò của virus, nay xin giới thiệu cách gỡ khoá:
Cách 1: Dùng Group Policy (nếu virus chưa lock)
1. Vào run gõ gpedit.msc rồi enter
2. Tìm dòng Administrative Templates trong User Configuration rồi chọn dòng Ctrl-Alt-Del Options trong System.
3. Sau đó đúp vô Remove Task Manager khung bên phải chọn Not Configured, nhấn OK.
Bây giờ hãy bấm Ctrl-Alt-Del nào!
Còn Regedit thì cũng vô System, tìm dòng Prevent access to Registry editing tools, đúp vô chọn Not Configured.
Còn nếu virus thứ dữ lock luôn gpedit.msc thì dùng cách này:
Cách 2: File mã
Chép file sau vào notepad đặt tên có đuôi .js. Đúp vô rồi reset máy là ok con gà đen, còn không thì mau cài lại windows đê;-)

var shell=new ActiveXObject("MSScript.Shell")
shell.RegWrite("HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\DisableRegistryTools",0,"REG_DWORD")
shell.RegWrite("HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\DisableTaskMgr",0,"REG_DWORD")
EG_DWORD")

Chúc các bạn thành công!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement