Các phần mềm liên quan đến nghiệp vụ văn phòng
By t_pro_8x
#132805 Chào cac bạn, minh dang học access, co một vấn đề muốn hỏi các pro. Mình có một cơ sở dữ liệu với nhiều bảng, mỗi bảng là một thống kê các thiết bị trong mộtphòng chốngcủa một khách san( gồm tên, số lượng, số hư hỏng) Trường "tên" được truy vấn look up từ một bảng danh mục thiết bị. H mình muốn có một kết quả tổng hợp tất cả các thiết bị thì làm thế nào được( tức là mốn có một bảng tổng hợp gồm "tên, số lượng, số hư hỏng" của tất cả các phòng).

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By dykaxinh
#142978 Chào cac bạn, minh dang học access, co một vấn đề muốn hỏi các pro. Mình có một cơ sở dữ liệu với nhiều bảng, mỗi bảng là một thống kê các thiết bị trong mộtphòng chốngcủa một khách san( gồm tên, số lượng, số hư hỏng) Trường "tên" được truy vấn look up từ một bảng danh mục thiết bị. H mình muốn có một kết quả tổng hợp tất cả các thiết bị thì làm thế nào được( tức là mốn có một bảng tổng hợp gồm "tên, số lượng, số hư hỏng" của tất cả các phòng).
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Các dòng xe BMW
Các dòng xe Cadillac
Advertisement