Các phần mềm liên quan đến nghiệp vụ văn phòng
By babykimcuong_kimcuong
#126428 Sổ chấm công chỉ có 2 mặt (Mirror margins), khổ A3. Bây giờ tui có thể làm thế nào để in 100 trang 2 mặt này mà có cả số trang?

Có thể copy-paste 2 trang đầu cho đến khi đủ 100 trang, sau đó đánh số và in. Nhưng mỗi trang là một bảng biểu lớn, chép khoảng 20 trang là Word… treo (Pentium 4 CPU 2.60 GHz, 2 GB RAM).

Vậy có cách nào khác không?
By fan_tazy
#126513 Ý bạn là chỉ in 2 trang thôi nhưng vẫn đánh số là 1,2,3,4,5,6,7...100?
Nếu vậy thì tui thấy ngoài cách...copy cho nó ra đủ 100 trang thì chỉ còn cách...bạn viết 1 chương trình nho nhỏ (tui nhớ trong Delphi có cái MS Word component á) để in 2 trang đó và đánh số tuỳ ý.
Mà bất rõ cái bảng biểu nó to cỡ nào mà chỉ mới 20 trang với cấu hình như vậy mà vừa treo ta...
By Verel
#126519 NBThanh lúc nào cũng là người trả lời đầu tiên :) Đề nghị Admin tăng lương nhé!

Còn cách khác là để trống số trang, cứ in rồi làm 100 trang trống có cùng thông số canh lề, sau đó đánh số 100 trang này rồi… in đè lên. Vì chỉ có mỗi một con số ở góc trang thôi.

Word treo vì nó mất công vẽ lại mấy chục cái bảng mỗi lần mình paste. Dữ liệu thì ít thôi vì để quản lý viết tay mà.

NBThanh vẫn nhớ tui gắn bó với Delphi, tâm lý quá. Dù sao cũng Thank bạn nhé :)
By dream_love_1080_1910
#145389 Sổ chấm công chỉ có 2 mặt (Mirror margins), khổ A3. Bây giờ tui có thể làm thế nào để in 100 trang 2 mặt này mà có cả số trang?

Có thể copy-paste 2 trang đầu cho đến khi đủ 100 trang, sau đó đánh số và in. Nhưng mỗi trang là một bảng biểu lớn, chép khoảng 20 trang là Word… treo (Pentium 4 CPU 2.60 GHz, 2 GB RAM).

Vậy có cách nào khác không?
By Shiri_Huang
#145469 Ý bạn là chỉ in 2 trang thôi nhưng vẫn đánh số là 1,2,3,4,5,6,7...100?
Nếu vậy thì tui thấy ngoài cách...copy cho nó ra đủ 100 trang thì chỉ còn cách...bạn viết 1 chương trình nho nhỏ (tui nhớ trong Delphi có cái MS Word component á) để in 2 trang đó và đánh số tuỳ ý.
Mà không rõ cái bảng biểu nó to cỡ nào mà chỉ mới 20 trang với cấu hình như vậy mà vừa treo ta...
By thienthannho_vn2009
#145808 NBThanh lúc nào cũng là người trả lời đầu tiên :) Đề nghị Admin tăng lương nhé!

Còn cách khác là để trống số trang, cứ in rồi làm 100 trang trống có cùng thông số canh lề, sau đó đánh số 100 trang này rồi… in đè lên. Vì chỉ có mỗi một con số ở góc trang thôi.

Word treo vì nó mất công vẽ lại mấy chục cái bảng mỗi lần mình paste. Dữ liệu thì ít thôi vì để quản lý viết tay mà.

NBThanh vẫn nhớ tui gắn bó với Delphi, tâm lý quá. Dù sao cũng Thank bạn nhé :)
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement