Các phần mềm liên quan đến nghiệp vụ văn phòng
By mai_mai_yeuem_david
#122902 Trong một slide của PP, tui có 4 đối tượng ABCD và làm ra (tạo) hiệu ứng cho từng đối tượng một.Làm sao khi tui click chuột vào bất kỳ dối tượng nào thì chỉ có đối tượng đó chạy hiệu ứng nào, chớ bất được chạy tuần tự khi thiết lập. Cảm ơn

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By Travion
#146316 Trong một slide của PP, tui có 4 đối tượng ABCD và làm ra (tạo) hiệu ứng cho từng đối tượng một.Làm sao khi tui click chuột vào bất kỳ dối tượng nào thì chỉ có đối tượng đó chạy hiệu ứng nào, chớ không được chạy tuần tự khi thiết lập. Cảm ơn
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Các dòng xe BMW
Các dòng xe Cadillac
Advertisement