Các phần mềm liên quan đến nghiệp vụ văn phòng
By Ebbaneza
#117409 Mình muốn hỏi là:Ví dụ khi mình gửi một email đi cho 1 người khác, làm thế nào để làm ra (tạo) ra đường link xác nhận trên email của mình (mà người nhận ấn vào là mình biết là họ vừa nhận được thư)Giống như khi chúng ta đăng ký một tài khoản gì đó, thì cũng có thư gửi về yêu cầu xác nhận thông tin.
By ximuoi17_bmt
#117436 Để xác nhận (chung chung) người ta vừa nhận email của mình thì bạn có vài cách:

- Nếu bạn dùng Outlook thì trong Outlook có chức năng báo cho bạn biết khi nào email vừa được send tới nơi người nhận và sẽ báo cho bạn biết là người bên kia có đọc hay chưa.
- Ngoài ra, nếu bạn có 1 server riêng, bạn có thể để 1 link đặc biệt trên đó rồi copy đường link vào email gởi cho người ta.
Nếu người ta click vào đường link (dĩ nhiên đường link này bạn phải check được là vừa có ai truy cập được chưa) thì bạn sẽ biết được là email của bạn vừa được mở ra đọc.
By c8nh7_itc_2008
#117545 tui không rõ Outlook 2007 thì chính xác nó nằm chỗ nào,
nhưng Outlook 2003 thì bạn vào menu Tools -> Options, trong tab Preferences, click vào Email Options rồi click tiếp vào nút Tracking Options
bạn sẽ thấy mục Read và Delivery receipt.
Chọn mục nào mà bạn muốn (có thể chọn cả 2).

Bạn cũng có thể search chữ Delivery receipt trong Outlook 2007 để coi hướng dẫn.
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement