Các phần mềm liên quan đến nghiệp vụ văn phòng
By bobby_6590
#95221 Chỗ mình có một máy tính hay gặp lỗi bất mở được Microsoft Outlook 2007. Khi kích đúp chuột vào để chạy thì bất hiện gì cả.Qua tìm hiểu trên mạng mình vừa thử vào Task Manager và tắt hết các tiến trình Outlook.exe đi, và thế thì lại chạy được.Nhưng mình chưa biết lỗi này là do đâu.Có bạn nào biết bất ?
By haukieu49
#95231 taibc: Chỗ mình có một máy tính hay gặp lỗi bất mở được Microsoft Outlook 2007. Khi kích đúp chuột vào để chạy thì bất hiện gì cả.Qua tìm hiểu trên mạng mình vừa thử vào Task Manager và tắt hết các tiến trình Outlook.exe đi, và thế thì lại chạy được.Nhưng mình chưa biết lỗi này là do đâu.Có bạn nào biết bất ?Nó bị thường xuyên hay lâu lâu mới bị? Nếu thường xuyên thì có thể bộ Office của bạn bị trục trặc rồi, cài lại coi sao.
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Các dòng xe BMW
Các dòng xe Cadillac
Advertisement