Các phần mềm liên quan đến nghiệp vụ văn phòng
By Meirion
#86217 Máy tớ cài Word 2007. Unikey 4.0, tớ chọn bảng ngựa VNI-Windows, kiểu gõ VNI, trong Word chon VNI-Times là default luôn nhưng khi gõ lại nhảy font Arial, quét khồi văn bản, tớ chọn lại font VNI-Times thì được, nhưng tiếp tục gõ hay enter thì lại bị nhảy thành font Arial. Mở file word mới vẫn bị như vậy. Giúp tớ với! Tớ đang làm khoá luận gấp. Thnks tất cả người nhiều nha!
By behattieu_xiteen
#86237 Bạn vào menu Tools -> Options của Word, tìm và tắt phần Smart Cut & Paste coi sao.
Hình đại diện của thành viên
By rica17
#1032658 Bây giờ ai người ta dùng font VNI nữa, thống nhất là bảng mã Unicode quốc tế tức là font Arial và Time new roman, vì vậy bạn nên dùng 2 loại font trên

Nếu bị lỗi font trong word bạn cần tải
Tải Bộ Font Full của anh Chí Dũng dễ dùng dễ cài đặt
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement