Các phần mềm về truyền thông Video Audio Graphic...
Hình đại diện của thành viên
By vncrack
#456439
3 phiên bản K-Lite Codec Pack thông dụng nhất
K-Lite Mega Codec Pack

Version 8.4.0 Mega ~ February 15th 2012

Changelog:
 • Updated Media Player Classic Home Cinema to phiên bản 1.6.1.4074
 • Updated ffdshow to phiên bản 1.1.4324
 • Updated LAV Filters to phiên bản 0.46 build 2012-02-15
 • Updated Codec Tweak Tool to phiên bản 5.1.5
 • Updated Win7DSFilterTweaker to phiên bản 4.8
____________________________

K-Lite Codec Pack 64-bit

Works on x64 versions of Windows XP, 2003, Vista, and Windows 7.

Version 5.9.0 ~ February 15th 2012


 • ffdshow [version 1.1.4324]
 • LAV Video [version 0.46 build 2012-02-15]
 • LAV Audio [version 0.46 build 2012-02-15]
 • AC3Filter [version 1.63b]
 • AC3File [version 0.7b]
 • Haali Media Splitter [version 1.11.288.0]
 • LAV Splitter [version 0.46 build 2012-02-15]
 • CDXA Reader [version 1.6.1.4074]
 • DirectVobSub [version 2.40.4074.0]
 • Lagarith [version 1.3.27]
 • Codec Tweak Tool [version 5.1.5]
 • Win7DSFilterTweaker [version 4.8]
 • GraphStudioNext [version 0.4.9.0]
____________________________

K-Lite Codec Pack Full

Version 8.4.0 Full ~ February 15th 2012

Changelog:

 • Updated Media Player Classic Home Cinema to phiên bản 1.6.1.4074
 • Updated ffdshow to phiên bản 1.1.4324
 • Updated LAV Filters to phiên bản 0.46 build 2012-02-15
 • Removed Haali Muxer
 • Removed ACM and VFW codecs
 • This is now a playback only pack. Use the Mega pack if you need codecs for encoding.
 • Updated Codec Tweak Tool to phiên bản 5.1.5
 • Updated Win7DSFilterTweaker to phiên bản 4.8
Download: K-Lite Codec Pack Full phiên bản 8.4.0


Bản mới nhất cập nhật tại đây

viewtopic.php?f=128&t=85484
____________________________
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement