Các phần mềm về truyền thông Video Audio Graphic...
Hình đại diện của thành viên
By tintuc24h
#321184 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AVID LIQUID 7 (VIDEO TIẾNG VIỆT)
Sử dụng phần mềm làm phim LIQUID
Tài liệu này do cty MMC cung cấp.

phần mềm Avid Liquid 7.2 + Video
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement