Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1014229 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
• So sánh liên doanh với các dạng liên minh chiến
lược khác
• Định hình các lợi ích của liên minh chiến lược
• Mô tả phạm vi của liên minh chiến lược
• Bàn luận về các hình thức quản lý sử dụng trong
các liên minh chiến lược
• Nhận diện các hạn chế của các liên minh chiến
lượcNỘI DUNG
5 Các vấn đề của liên minh chiến lược
2 Lợi ích của liên minh chiến lược
3 Phạm vi liên minh chiến lược
1 Hợp tác công ty quốc tế
4 Triển khai liên minh chiến lược
4

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement