Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1001332 Link tải luận văn miễn phí cho ae

1. Quan hệ nào sau đây không được điều chỉnh của luật TMQT:
a. Mua bán hàng hóa giữa các thương nhân ở các quốc gia khác
b. Gia công hàng hóa giữa các thương nhân ở các quốc gia khác
c. Mua sắm công của chính phủ
d. HĐ thuê tàu chuyến trong VT đường biển
2. Mục đích trong quan hệ QT giữa các thương nhân trong TMQT:
a. Thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng
b. Thỏa mãn nhu cầu sinh hoạt
c. Thỏa mãn nhu cầu chính phủ
d. Thỏa mãn nhu cầu lợi nhuận
3. Đặc điểm của pháp luật TMQT là gì?
a. Có nguồn luật đa dạng và phức tạp
b. Nguồn luật chỉ do quốc gia ban hành
c. Nguồn luật chỉ tổ chức TMQT ban hành
d. Tập quán TMQT là nguồn luật bắt buộc
4. Công ước của LHQ về mua bán hàng hóa Quốc tế có hiệu lực bắt buộc khi nào trong quan hệ
mua bán hàng hóa có 1 bên là thương nhân Việt Nam tham gia?
a. Trong mọi trường hợp
b. Khi thương nhân VN yêu cầu áp dụng
c. Khi thương nhân nước ngoài yêu cấu áp dụng
d. Khi các bên HĐ thỏa thuận áp dụng
5. Công ước Hamburg 1978, áp dụng đối với:
a. Cảng bốc hàng ở nước là thành viên của công ước
b. Cảng dở hàng ở nước là thành viên của công ước
c. Vận đơn được phát hành từ nước là thành viên của công ước
d. Tất cả đáp án trên
6. Tòa án VN có thẩm quyền giải quyết tranh chấp kinh doanh TMQT nào?
a. Mọi tranh chấp TMQT
b. Tranh chấp có bị đơn cư trú hay có trụ sở TM tại VN
c. Tranh chấp về cho nhận con nuôi trong quốc tế
d. Tranh chấp về lãnh thổ giữa các quốc gia
7. Thời hạn khiếu nại các vi phạm trong HĐ mua bán HHQT theo công ước Viên:
a. 3 tháng kể từ ngày xảy ra vi phạm HĐ
b. 1 năm kể từ ngày xảy ra vi phạm HĐ
c. 2 năm kể từ ngày xảy ra vi phạm HĐ
d. 2 năm kể từ ngày phát hiện ra vi phạm HĐ
8. Người trung gian trong cách giải quyết tranh chấp TMQT thông qua trung gian có
quyền thực hiện:
a. Ra phán quyết cho vụ tranh chấp
b. Thuyết phục các bên đồng ý với ý kiến của mình
c. Đưa ra quan điểm của mình và trả lời tham vấn cho các bên nếu có yêu cầu
d. Tất cả đều đúng
81 câu trắc nghiệm luật thương mại quốc tế - Trang 2
9. Người hòa giải trong cách hòa giải có quyền thực hiện
a. Ra phán quyết
b. Khuyên và thuyết phục các bên thống nhất với các yêu cầu của nhau
c. Đưa ra quan điểm của mình và trả lời tham vấn cho các bên nếu có yêu cầu
d. Bắt buộc các bên phải tuân theo ý kiến mình
10. Theo pháp luật VN qui định khi tranh chấp các bên được quyền lựa chọn 1 phương pháp giải
quyết tranh chấp TM nào:
a. Thương lượng, hòa giải, khởi kiện tại tòa án
b. Thương lượng, hòa giải, khởi kiện tại tòa án hay trọng tài TM
c. Thương lượng, trung gian, hòa giải, khởi kiện tại tòa án hay trọng tài TM
d. Khiếu nại, thành lập Uỷ ban giải quyết tranh chấp, khởi kiện tại tổ chức TMTG
11. Bộ luật hàng hải 2005 qui định các HĐ vận chuyển nào
a. HĐ vân chuyển theo chứng từ, theo chuyến, đa cách
b. HĐ thuê tàu chợ, tàu chuyến
c. HĐ thuê tàu chợ, tàu chuyến, tàu định hạn
d. HĐ thuê tàu chợ, tàu chuyến, tàu định hạn, HĐVC đa cách
12. Các điều kiện Incoterms 2010 có thể áp dụng trong HĐ mua bán hàng hóa khi nào?
a. Khi các bên thương nhân thỏa thuận trong HĐ
b. Khi luật quốc gia dẫn chiếu đến
c. Khi luật quốc tế dẫn chiếu đến
d. Tất cả các đáp án
13. Nguyên tắc của HĐ TMQT (VICC) được áp dụng thông qua những HĐ mua bán HH quốc tế
khi nào
a. Khi luật quốc gia qui định áp dụng
b. Khi các bên không lựa chọn luật để giải thích trong HĐ
c. Khi các bên thỏa thuận HĐ
d. Bắt buộc áp dụng đương nhiên
14. Nguyên tắc đối xử tối huệ quốc của WTO, yêu cầu các quốc gia thành viên:
a. Mở cửa thị trường trong nước tuyệt đối
b. Dành cho các nước đối tác những ưu đãi nhất mà nước mình đã, đang và sẽ dành cho nước
thành viên thứ 3 khác
c. Dành ưu đãi cao nhất cho nước đối tác có quan hệ tốt đẹp truyền thống so với các nước thành viên
khác
d. Tất cả các đáp án trên
15. Nguyên tắc đối xử tối huệ quốc yêu cầu quốc gia thành viên phải đối xử ưu đãi tốt nhất như
nhau đối với các quốc gia thành viên khác
a. 1 cách tuyệt đối, không có ngoại lệ nào
b. Tùy thuộc vào tình hình quan hệ đối ngoại của các quốc gia thành viên
c. Có loại trừ 1 số ngoại lệ như đối với khu vực thuế quan truyền thống hay khu vực mậu dịch tự
do, lien minh thuế quan, các quốc gia đang phát triển
d. Bắt buộc vs tất cả các quốc gia, kể các các quốc gia ngoài tổ chức
16. Mục đích của nguyên tắc đối xử quốc gia là:
a. Mở cửa thị trường hàng hóa, dịch vụ giữa các quốc gia thành viên với nhau
b. Đảm bảo TM bình đẳng giữa các quốc gia thành viên với nhau
c. Chống lại sự bảo hộ quốc gia đối với hàng hóa trong nước
d. Cả a,c,b đều đúng
17. Nội dung của nguyên tắc mở cửa thị trường của WTO yêu cầu
a. Các quốc gia thành viên phải xóa bỏ hàng rào thuế quan
b. Các quốc gia thành viên phải xóa bỏ hàng rào phi thuế quan
c. Các quốc gia thành viên phải xóa bỏ hàng rào thuế quan, phi thuế quan, cấm áp dụng hạn ngạch
d. Các quốc gia cam kết cấm áp dụng hạn ngạch và cam kết tiến tới cắt giảm hay xóa bỏ hàng rào

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement