Hình đại diện của thành viên
By daigai
#994052 Link tải luận văn miễn phí cho ae
CÂU HỎI về SPS
Câu 1: Để xác định một biện pháp thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định SPS cần
thỏa mãn những điều kiện gì?
Để xác định một biện pháp thuộc phạm vi điêu chỉnh của Hiệp định SPS cần thỏa
mãn 2 điều kiện:
-

Phải là một biện pháp SPS:
Theo phụ lục A, hiệp định SPS, các biện pháp kiểm dịch động – thực vật có nghĩa

là bất kỳ biện pháp nào được áp dụng để:


Bảo vệ đời sống hay sức khỏe động vật hay thực vật trước những nguy cơ
phát sinh từ sự xâm nhập, hình thành hay phát tán của sâu bệnh, dịch bệnh,

sinh vật mang bệnh hay gây bệnh;
• Bảo vệ cuộc sống hay sức khỏe của con người hay động vật khỏi các nguy cơ
phát sinh từ các chất phụ gia, chất gây ô nhiễm, chất độc hay các sinh vật gây
bệnh có trong thực phẩm, đồ uống hay thức ăn chăn nuôi;
• Bảo vệ cuộc sống hay sức khỏe của con người khỏi các bệnh mang từ động
vật, thực vật hay sản phẩm của chúng hay từ sự xâm nhập, hình thành hoặc
phát tán của sâu bệnh;
• Ngăn chặn hay hạn chế các thiệt hại khác phát sinh do xâm nhập, hình thành
-

và phát tán của sâu bệnh.
Làm ảnh hưởng đến thương mại quốc tế.
Hiệp định SPS cho phép các thành viên thông qua và thực thi các biện pháp cần

thiết để bảo vệ cuộc sống và sức khỏe con người, động vật và thực vật. Với điều kiện các
biện pháp này không được áp dụng để tạo ra sự phân biệt đối xử tùy tiện hay vô căn cứ
giữa các thành viên có cùng điều kiện như nhau hay để dẫn đến dự hạn chế thương mại
quốc tế.
Câu 2: Một lệnh cấm sử dụng chì trong đồ chơi trẻ em có phải là một biện pháp
SPS?
SPS chỉ đề cập đến rủi ro đối với sức khỏe con người, động thực vật chứ không đề
cập đến sản phẩm đó là loại gì. Do đó, biện pháp cấm sử dụng chì trong đồ chơi trẻ em là
một biện pháp SPS nếu biện pháp đó dẫn đến rủi ro đối với sức khỏe con người, là mối
nguy phát sinh bệnh tật.
Trang 1


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online
Advertisement