Hình đại diện của thành viên
By hoanghieu711
#990221 Mình có nhỏ em thi đi thi lại mà cứ rụng môn kinh tế quốc tế. Rất mong các anh chị em có lever trong môn kinh tế quốc tế giải giúp cái đề thi trắc nghiệm môn kinh tế quốc tế này để giúp em nó tham khảo. Mình vô cùng cảm tạ và xin hậu tạ.
Bạn không được cấp phép để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#990239 chịu em rồi đây, gần 100 câu ai mà giúp em được. Có câu nào khó hiểu thì đưa lên để mọi người thảo luận thôi. Đừng bảo tất cả đều khó thì tốt nhất em nên mua sách học lại từ đầu . :)
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement