#985169
Link tải miễn phí Luận văn:Đánh giá hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ thành lập theo Nghị định 35/HĐBT trong các Viện nghiên cứu và triển khai (Nghiên cứu trường hợp Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam) : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý
Link tải Free download cho anh em Ketnooi:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement