#985142
Link tải miễn phí Luận văn:Đổi mới cách quản lí tài chính theo hướng tự chủ nhằm khắc phục sự không tương thích giữa cấp phát tài chính và tiến độ thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học ( Nghiên cứu trường hợp Trường Đại học khoa học xã hội và Nhân văn, Đại Học Quốc GiaHN) : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 12
Link tải Free download cho anh em Ketnooi:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement