By cat_tom
#985105
Link tải miễn phí Luận văn:Nâng cao hiệu quả khai thác phương tiện kỹ thuật giám sát an ninh trong ngành công an ( Nghiên cứu hệ thống camera giám sát an ninh công cộng do Bộ Công an đầu tư, triển khai ) : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 72
Link tải Free download cho anh em Ketnooi:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement