#985077
Link tải miễn phí Luận văn:Kết nối giữa bên cung và bên cầu công nghệ thông qua các tổ chức trung gian để thương mại hóa các kết quả nghiên cứu (nghiên cứu trường hợp ngành y tế) : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 12
D
Link tải Free download cho anh em Ketnooi:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement