#985058
Link tải miễn phí Luận văn:Nhận dạng vấn đề môi trường thông qua nhận diện xung đột môi trường giữa các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh hải sản với cộng đồng dân cư sống xung quanh ( Nghiên cứu các trường hợp ở phường Mũi Né, Phú Hải, TP. Phan Thiết, Bình Thuận ) : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 72
Link tải Free download cho anh em Ketnooi:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement