By hoanglinh_kha
#984796 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Luận văn ThS. Quan hệ Quốc tế -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
MỞ ĐẦU
1. Tên đề tài
Chính sách của Mỹ đối với quá trình hiện thực hóa Cộng đồng ASEAN
những năm đầu thế kỷ 21.
2. Lý do chọn đề tài
Đề tài “Chính sách của Mỹ đối với quá trình hiện thực hóa Cộng đồng ASEAN
những năm đầu thế kỷ 21” được chọn nghiên cứu vì những lý do cơ bản sau:
Thứ nhất, sau 48 năm tồn tại và phát triển, ASEAN ngày nay đã trở thành một
trong những tổ chức hợp tác khu vực được đánh giá là thành công nhất, đóng góp quan
trọng vào việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, và phát triển thịnh vượng ở khu vực
Đông Nam Á và châu Á-Thái Bình Dương.Cùng với sự hội tụ của những nền kinh tế
phát triển năng động và bản sắc văn hóa đa dạng,với chính sách mở rộng với bên
ngoài, ASEAN đã và đang là nhân tố tích cực, là động lực thúc đẩy các tiến trình liên
kết và hợp tác ở khu vực. ASEAN cũng tạo dựng được quan hệ đối tác tin cậy với tất
cả các nước lớn và khu vực trên thế giới, tham gia tích cực và có vị thế ngày càng
quan trọng trong các khuôn khổ hợp tác khu vực và quốc tế. ASEAN hiện nay đang
tăng tốc hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra theo các văn kiện quan trọng của mình
như Hiến chương ASEAN, Lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, Kế hoạch Tổng thể
về Kết nối ASEAN…
Trong khi đó, bối cảnh khu vực có nhiều biến chuyển quan trọng: ASEAN có vị
trí địa chiến lược ở châu Á, với nhiều nước lớn bao quanh khu vực như Ấn Độ, Trung
Quốc, Nga, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia… Trong đó, Trung Quốc với mục tiêu
là trở thành cường quốc hàng đầu thế giới, đang tìm cách thúc đẩy mọi nỗ lực nhằm
hướng tới việc tạo môi trường thuận lợi cả về đối nội và đối ngoại để nhanh chóng
phát triển kinh tế xã hội. Chiến lược của Trung Quốc là cố gắng thúc đẩy và tranh thủ
quan hệ với Mỹ để phát triển kinh tế, tránh sự đối đầu hay xung đột không cần thiết,
song cũng tranh thủ mọi cơ hội để mở rộng ảnh hưởng, cạnh tranh với Mỹ, đẩy dần
Mỹ ra khỏi những khu vực Mỹ có ảnh hưởng truyền thống, nhất là khu vực Đông Á.
Sau khủng hoảng kinh tế 2008-2009, Trung Quốc nhìn nhận Mỹ đã suy yếu, ngày càng
lấn lướt và gây sức ép, đòi quan hệ bình đẳng hơn với Mỹ.
Thứ hai, khu vực Đông Nam Á tuy không phải là ưu tiên chiến lược nhưng Mỹ
vẫn có nhiều lợi ích ở khu vực. Đông Nam Á là thị trường nước ngoài lớn thứ ba của
Mỹ, thương mại hai chiều lên tới 206,9 tỷ đô la, xuất khẩu của Mỹ sang khu vực lên
tới gần 92,3 tỷ đô la trong năm 20131. Với Hồi giáo và Phật giáo là hai tôn giáo chủ
yếu và nhiều chế độ chưa phải là “dân chủ” và “tự do” theo tiêu chuẩn của Mỹ, Đông
Nam Á là khu vực quan trọng trong cuộc chiến chống khủng bố, trong xung đột giữa
các nền văn minh. Về an ninh, Đông Nam Á là nơi có nhiều đường giao thông hàng
hải huyết mạch đi qua. Về chiến lược, từ lâu Đông Nam Á là khu vực tranh chấp quyết
liệt lợi ích và ảnh hưởng với tất cả các nước lớn, nhất là Mỹ, Trung Quốc, Nga, phần
nào Ấn Độ.
Chính sách của Mỹ ở Đông Nam Á tập trung vào xử lý ba mối quan hệ thiết
yếu, có tác động tuơng tác nhau: thứ nhất, quan hệ song phương của Mỹ với từng quốc
gia trong khu vực; quan hệ của Mỹ với ASEAN với tư cách là một tổ chức; và thứ ba,
quan hệ của Mỹ với Trung Quốc, nước được Mỹ coi là “một đối tác không thể thiếu”,
đồng thời là “một đối thủ cạnh tranh nghiêm trọng” nhất đối với Mỹ hiện nay.
Thứ ba, theo một số dự báo sơ bộ, dù Đảng nào nắm quyền, các Chính quyền
Mỹ sẽ tiếp tục coi trọng khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, trong đó trọng tâm là đối
phó với sự nổi lên của Trung Quốc, đi đôi với tăng cường quan hệ đồng minh, đẩy
mạnh quan hệ với Ấn Độ và một số nước Đông Nam Á, tham gia tích cực hơn vào
hoạt động của một số tổ chức, diễn đàn khu vực như ASEAN, APEC.
Trước sự phát triển nhanh chóng của Trung Quốc, vai trò và vị thế ngày càng
gia tăng của ASEAN trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại và đầu tư, Mỹ sẽ
tiếp tục coi trọng và tăng cường quan hệ với ASEAN, chú ý đến vai trò của tổ chức
này trong các vấn đề khu vực và quốc tế. Ngoài những vấn đề như chống khủng bố, sự
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online