By smile_trangau
#984795 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Tìm hiểu những nhân tố khách quan, chủ quan quyết định chính sách của Australia đối với ASEAN. Nghiên cứu những chính sách của Australia đối với ASEAN từ 1996 đến nay qua tìm hiểu sự thay đổi Chính phủ và Đảng cầm quyền; bối cảnh quốc tế và khu vực; những điều chỉnh trong chính sách của Chính phủ Liên minh Tự do - Dân tộc; quan hệ với ASEAN trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, chính trị, an ninh - quốc phòng... và quan hệ với một số nước thành viên ASEAN như Indonesia, Singapore, Thái Lan, Việt Nam. Từ việc tìm hiểu bối cảnh mới của quốc tế và khu vực; tác động của các nước lớn đối với quan hệ Australia và ASEAN; thái độ của các nước ASEAN đối với vai trò và vị trí của Australia ở châu Á - Thái Bình Dương và Đông Nam Á , đánh giá triển vọng hợp tác Australia - ASEAN trong tiến trình thượng đỉnh Đông Á
Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
MỞ ĐẦU
1. Ý nghĩa khoa học và lý do chọn đề tài
Sau Chiến tranh Lạnh, tiến trình đa dạng hoá, đa phương hoá các hoạt động
đối ngoại của nhiều nước trên thế giới, và sự gia tăng tính phụ thuộc lẫn nhau trong
kinh tế đã trở thành tiền đề cho nhu cầu tăng cường hội nhập của các quốc gia và
khu vực trên thế giới. Đó là những nhân tố hàng đầu đặt ra cho Australia cũng như
các nước ASEAN phải nhận thức đầy đủ và sâu sắc về bối cảnh, vị thế, lợi ích của
mình, để từ đó vạch ra chiến lược phát triển một cách có hiệu qủa và hợp lý nhất.
Mặt khác, Australia trong tiến trình phát triển của mình muốn tăng cường quan hệ,
hợp tác với các nước châu Á; các nước ASEAN cũng tìm thấy ở những người bạn
láng giềng Nam Thái Bình Dương của mình tiềm năng to lớn trong hợp tác về chính
trị, an ninh, kinh tế, văn hoá, giáo dục. Chính vì thế mối quan hệ giữa Australia và
một số nước ASEAN vốn đã có quan hệ từ lâu, nay càng không ngừng được tăng
cường, cải thiện.
Việt Nam là một thành viên của ASEAN, đồng thời là đối tác bạn hàng khá
quan trọng của Australia, do vậy việc tìm hiểu “Chính sách của Australia đối với
ASEAN từ 1996 đến nay” còn có ý nghĩa là góp phần xác định rõ hơn vai trò, tầm
quan trọng và tác động qua lại của quan hệ song phương giữa hai nước Việt Nam -
Australia trong quan hệ đa phương của nhiều quốc gia với Australia và ASEAN.
Việc nghiên cứu Australia, cũng như quan hệ của Australia với các nước
ASEAN ở các nước Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng không được chú
trọng suốt một thời kỳ dài, cho đến tận ngày nay.
Chính vì những lý do trên nên tui quyết định chọn vấn đề “Chính sách của
Australia đối với ASEAN từ 1996 đến nay” làm đề tại luận văn Thạc sĩ của mình. 2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
Một số công trình liên quan đến đề tài về quan hệ Australia và ASEAN: cho
tới nay các công trình về đề tài này chủ yếu vẫn gắn với tên tuổi của các học giả
Australia nhiều hơn, hay các Viện Nghiên cứu của Australia.
Có thể kể ra một vài công trình nghiên cứu của các học giả Australia như:
Cựu Thủ tướng Australia, G. Whitlam, với cuốn “Australia và châu Á”(Australia
and Asia – The Flinders University of South Australia, July 1979); và công trình
“Cộng đồng Thái Bình Dương”(A Pacific Community- The Harvard University
Press); Ngoại trưởng Australia G. Evans với cuốn sách “Quan hệ đối ngoại của
Australia trên thế giới trong những thập niên 1990” (Australia’s foreign Relations
in the world of the 1990s)..v.v.
Còn việc nghiên cứu vấn đề này ở các nước Đông Nam Á nói chung và Việt
Nam nói riêng còn rất ít ỏi.
Ở Việt Nam mới chỉ có một vài công trình nghiên cứu về đề tài này, như
cuốn “Australia ngày nay” (Nxb KHXH, 1998) của Vũ Tuyết Loan (chủ biên).
Trong cuốn sách này, tác giả đã khái quát đất nước Australia về mọi mặt: địa lý,
lịch sử, thể chế chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, giáo dục, quan hệ đối ngoại…
Đây là cuốn sách rất cần cho những ai bắt đầu bước vào nghiên cứu về Australia.
Cuốn sách “Quan hệ của Australia với Đông Nam Á từ sau chiến tranh Thế giới lần
thứ Hai” (Nxb Giáo dục, 1999) của Đỗ Thị Hạnh. Trong công trình này, tác giả Đỗ
Thị Hạnh đã mô tả và phân tích những diễn biến của mối quan hệ Australia với
Đông Nam Á qua 3 giai đoạn: từ sau chiến tranh Thế giới thứ Hai đến giữa thập
niên 70, tiếp đó đến cuối thập niên 80 và cuối cùng là vào thập niên 90. Tác giả
phân tích mỗi giai đoạn từ cục diện chung của thế giới đến những biến động của
tình hình khu vực. Thực tế đó đã dẫn đến sự thay đổi trong chính sách đối ngoại của
chính phủ Australia và những hệ quả của nó, đồng thời cho thấy rõ những biến động
trong quan hệ giữa Australia và ASEAN. Những nghiên cứu của tác giả mới chỉ
dừng lại ở nửa đầu thập niên 90. Một công trình nữa mà tác giả tham khảo là Luận
án Tiến Sĩ với nhan đề “Quan hệ Việt Nam-Australia trong giai đoạn từ năm 1973


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#997812 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement