By tungshooter
#984621 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Làm rõ một số nhân tố động đến hợp tác khu vực của ASEAN những năm đầu thế kỷ XXI. Phân tích thực trạng hợp tác khu vực của ASEAN những năm đầu thế kỷ XXI trong các lĩnh vực chủ yếu. Dự báo triển vọng hợp tác, nêu bật sự tham gia và đóng góp của Việt Nam đối với hợp tác khu vực của ASEAN những năm đầu thế kỷ XXI và một số khuyến nghị, biện pháp nhằm tăng cường sự tham gia của Việt Nam đối với hợp tác ASEAN
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Cách đây gần tròn 15 năm, ngày 28/7/1995, tại Hội nghị các ngoại
trưởng các nước ASEAN lần thứ 28 tại Brunei, Việt Nam trở thành thành viên
thứ 7 của ASEAN. Sự kiện lịch sử quan trọng này đã thể hiện rõ nét chính
sách chủ động hội nhập vào khu vực của Việt Nam trên các lĩnh vực an ninh
kinh tế và các lĩnh vực khác.
Việc Việt Nam gia nhập ASEAN cũng mở ra một trang mới trong lịch
sử ASEAN. Từ đây chấm dứt tình trạng chia rẽ, đối đầu trong khu vực. Các
nước còn lại như Lào, Mianma, Campuchia lần lượt gia nhập hiệp hội.
ASEAN đã thực sự trở thành một tổ chức hợp tác của khu vực Đông Nam Á.
Với tư cách thành viên chính thức của ASEAN, Việt Nam không chỉ
tham gia với tinh thần trách nhiệm và tích cực các chương trình hợp tác của
Hiệp hội, mà còn có nhiều sáng kiến góp phần thúc đẩy hợp tác nội bộ và quốc
tế của ASEAN. Việc tham gia ASEAN đã và đang góp phần quan trọng đối với
sự phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời thúc đẩy
quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường
quốc tế.
Hội nhập vào ASEAN cũng góp phần thúc đẩy Việt Nam từng bước
điều chỉnh lại chính sách, cải cách pháp luật, cải cách bộ máy hành chính cho
phù hợp với nhu cầu hội nhập khu vực và quốc tế.
Thông qua con đường vừa hợp tác vừa cạnh tranh, các nguồn tiềm năng
bên trong chưa được khai thác sẽ khơi dậy làm gia tăng nội lực cho Việt Nam
trong quá trình phát triển.
Gia nhập ASEAN cũng tạo điều kiện cho Việt Nam tiếp thu có bài học
các kinh nghiệm có lợi cho việc tham gia vào các cơ chế hợp tác nhiều tầng
nấc, nhất là cơ chế đa phương như WTO.
Vào đầu thế kỷ XXI, trên thế giới và trong khu vực đang diễn ra
những biến đổi sâu sắc. Để thích ứng với những biến đổi đó, ASEAN đã
quyết định làm sâu sắc hơn quá trình hội nhập khu vực với việc quyết định
xây dựng cộng đồng ASEAN (AC) dựa trên 3 trụ cột: Cộng đồng chính trị -
an ninh ASEAN (APSC); Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) và Cộng đồng
văn hoá xã hội ASEAN (ASCC). Việc xây dựng thành công các cộng đồng
này sẽ giúp duy trì hoà bình ổn định trong khu vực và thúc đẩy phát triển kinh
tế của các nước thành viên, biến ASEAN thành cộng đồng các xã hội đùm
bọc lẫn nhau. Là một nước thành viên ASEAN, Việt Nam sẽ được hưởng lợi
từ AC, do vậy, góp phần xây dựng AC là trách nhiệm của Việt Nam.
Tuy nhiên, hiện nay ở Việt Nam, việc hiểu biết về quá trình xây
dựng AC còn hạn chế. Điều này hạn chế sự tham gia của Việt Nam vào
AC. Nhận thức được điều đó, tác giả chọn đề tài "Hợp tác khu vực
ASEAN những năm đầu thế kỷ XXI và sự đóng góp của Việt Nam" làm
đề tài luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quốc tế học.
2. Tình hình nghiên cứu đề tài
Nghiên cứu về hợp tác khu vực ASEAN những năm đầu thế kỷ XXI
nói chung và nghiên cứu về sự hình thành Cộng đồng ASEAN nói riêng được
nhiều học giả và chính giới trong và ngoài nước quan tâm. Số lượng các công
trình, đề tài nghiên cứu, nhất là các bài viết, các hội thảo về vấn đề đã nêu
tăng nhanh trong những năm gần đây.
- Ở trong nước: Từ đầu thế kỷ XXI, nhất là từ năm 2003 đến nay, do
nhu cầu hiểu biết sâu rộng về ASEAN, hiểu biết về quá trình hình thành, nội
dung và những tác động của AC đến khu vực và Việt Nam, nên đã có nhiều
cơ quan nghiên cứu, hoạch định chính sách của nước ta đã chủ động nghiên
cứu các khía cạnh khác nhau của tiến trình hướng tới AC.
Trước hết, cần kể đến các công trình của Viện Nghiên cứu Đông Nam
Á như:
+ "Liên kết ASEAN trong thập niên đầu thế kỷ XXI" của PGS.TS Phạm
Đức Thành (chủ biên), Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 2006.
+ "Những vấn đề chính trị, kinh tế Đông Nam Á, thập niên đầu thế kỷ
XXI" do TSKH Trần Khánh chủ biên, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 2006.
+ "Việt Nam trong ASEAN, nhìn lại và hướng tới" do PGS.TS Phạm
Đức Thành và PGS.TSKH Trần Khánh đồng chủ biên, Nxb Khoa học xã hội,
Hà Nội, 2006.
Ngoài Viện Đông Nam Á có cuốn:
+ "Liên kết ASEAN hiện nay và sự tham gia của Việt Nam" do (Nguyễn
Hoàng Giáp, Nguyễn Hữu Cát, Nguyễn Thị Quế đồng chủ biên), Nxb Lý luận
chính trị, Hà Nội, 2008.
Trong các công trình này các tác giả đã khái quát các giai đoạn phát
triển của ASEAN và sự tham gia của Việt Nam. Các tác phẩm đều có hơn 2/3
nội dung đề cập đến hợp tác và liên kết của ASEAN trên các lĩnh vực trong
những năm đầu thế kỷ XXI. Các tác phẩm cũng phân tích khá kỹ cơ sở hình
thành AC; những thuận lợi, khó khăn trong tiến trình thành lập AC và bước
đầu đưa ra những kịch bản bàn đến triển vọng của nó.
Đáng chú ý là hai bài viết:
+ "Cộng đồng ASEAN: Trong nhận thức và quan điểm của Việt Nam"
của PGS,TS Nguyễn Thu Mỹ - Viện Nghiên cứu Đông Nam Á.
+ "Việt Nam và công cuộc xây dựng Cộng đồng ASEAN", Nguyễn Thu
Mỹ + Lê Phương Hoà, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 7/2008.
Trong hai bài viết này các tác giả đã làm rõ kế hoạch xây dựng AC;
đồng thời đi sâu phân tích nhận thức và quan điểm của Việt Nam về AC trên
3 trụ cột là ASC; AEC và ASCC. Ngoài ra hai tác giả Nguyễn Thu Mỹ và Lê


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By hoangcung
#995389 Bạn ơi nhờ bạn post lại link cuốn này giúp mình với ạ. Mình đang làm bài bên Quan hệ quốc tế tra thấy có cái này cần tìm hiểu mà không tải được. Mong nhận được sự giúp đỡ của bạn. Thank bạn nhiều.
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#995391 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Hình đại diện của thành viên
By hoangcung
#995393 À. Bạn ơi mình cũng cần cuốn này tìm hiểu mà có gửi tin nhắn nhờ nhưng chưa thấy người đăng hồi âm nên tiện đây nhờ bạn post lại link giúp mình với ạ. Thank bạn nhiều.

Link cuốn đó đây ạ: viewtopic.php?f=218&t=263279#p994354
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement