By zenie_love
#984477 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Giới thiệu khái quát về khái niệm hiện tượng di cư và người di cư, phân loại người di cư, khái quát hiện tượng di cư trong lịch sử (trước Chiến tranh Lạnh), và tìm hiểu những nguyên nhân cơ bản nhất thúc đẩy hiện tượng di cư. Nghiên cứu những điều kiện mới cho hiện tượng di cư phát triển; tình hình cùng một số đặc điểm của vấn đề di cư trên thế giới và các khu vực. Phân tích và đánh giá những tác động của hiện tượng di cư, bao gồm những tác động tích cực và tiêu cực đối với con người, quốc gia và quan hệ quốc tế
MỞ ĐẦU
1. Mục đích và ý nghĩa của đề tài
Kể từ những thập niên cuối của thế kỷ XX, những vấn đề toàn cầu bắt đầu nổi
lên và thu hút được nhiều sự quan tâm chú ý. Thực tế, các vấn đề toàn cầu đã xuất
hiện từ lâu, chúng tích tụ và phát triển cùng những bước tiến của nhân loại. Do
những tác động mang tính toàn cầu, các vấn đề này đã dần nhận được sự quan tâm
đáng kể không chỉ của chính giới hay giới nghiên cứu mà của toàn nhân loại. Hội
nghị Stockholm về vấn đề môi trường năm 1972 đã đánh dấu một bước ngoặt trong
nhận thức chung của con người về vấn đề toàn cầu. Từ thái độ không quan tâm, con
người đã quan sát và thực sự chú ý về những vấn đề toàn cầu cùng các nguy cơ do
chúng mang lại. Hiện nay, các vấn đề toàn cầu vẫn đang tiếp tục phát triển, mang
thêm những nét mới, đặc trưng mới. Trong những năm tới, không loại trừ khả năng
những vấn đề mới sẽ nảy sinh hay những vấn đề còn mờ nhạt trong quá khứ sẽ bộc
lộ tính chất gay gắt. Đồng thời, các vấn đề toàn cầu không chỉ tồn tại riêng rẽ mà
giữa chúng có sự tương tác lẫn nhau, vấn đề này có thể là nguyên nhân và điều kiện
gây ra vấn đề khác, hậu quả của vấn đề này có tương tác với hậu quả của những vấn
đề khác làm tình hình thế giới phức tạp thêm. Điều đó cũng khiến cho nỗ lực giải
quyết các vấn đề chung của nhân loại gặp nhiều trở ngại.
Di cư quốc tế vốn là vấn đề mang tính lịch sử và đã diễn ra trong suốt quá trình
xuất hiện, tồn tại và phát triển của con người. Di cư quốc tế là kết quả của quá trình
tương tác chính trị – kinh tế – văn hóa – xã hội phức tạp. Hiện nay, di cư quốc tế
được coi là một trong những vấn đề toàn cầu có ảnh hưởng cùng thách thức lớn tới
quan hệ quốc tế cũng như sự phát triển của từng cá nhân, từng quốc gia. Những nỗ
lực trong việc tìm hiểu nguyên nhân, bản chất, tác động của hiện tượng di cư quốc
tế đã được nghiên cứu, bàn thảo rất nhiều. Từ đó, những nỗ lực phát huy các mặt
tích cực, giảm thiểu tác động tiêu cực hay những hậu quả phát sinh của vấn đề di cư
đã được áp dụng vào thực tiễn. Tuy vậy, còn rất nhiều tranh luận liên quan đến hiện
tượng di cư nói chung và người di cư quốc tế nói riêng. Vì thế việc nghiên cứu vấn
đề di cư trong quan hệ quốc tế hiện nay mang cả ý nghĩa khoa học lẫn thực tiễn. Về ý nghĩa khoa học
Thứ nhất, luận văn này tổng hợp lại một cách có hệ thống những tư liệu liên
quan tới lịch sử vấn đề, tình hình di cư trên thế giới trong lịch sử chú trọng vào giai
đoạn khoảng 20 năm trở lại đây.
Thứ hai, luận văn này cố gắng kết hợp và áp dụng những kiến thức liên ngành,
đa ngành trong nghiên cứu quốc tế vào một đề tài cụ thể đó là việc phân tích hiện
tượng di cư quốc tế cùng những tác động cũng như nỗ lực hợp tác ở nhiều cấp độ
khác nhau như toàn cầu, khu vực, quốc gia và con người.
Thứ ba, thông qua việc phân tích những tác động trong quan hệ quốc tế nói
chung và những nỗ lực hợp tác quốc tế nhằm giải quyết vấn đề, luận văn này sẽ bổ
sung một cách nhìn mới về hiện tượng di cư quốc tế – cách nhìn dưới góc độ quan
hệ quốc tế.
Về ý nghĩa thực tiễn
Chiến tranh Lạnh kết thúc được tiếp nối bằng sự mở ra một giai đoạn mới
trong lịch sử nhân loại. Nghiên cứu về vấn đề di cư và tác động của nó trong quan
hệ quốc tế sẽ cho thấy sự tương tác giữa hiện tượng này với những vấn đề toàn cầu
khác như phát triển, dân số, đói nghèo, tội phạm xuyên quốc gia, khủng bố, môi
trường… Từ đó, chúng ta có thể nhận thức rõ để đẩy mạnh khai thác các tác động
tích cực đồng thời tìm ra và hạn chế tối đa những tác động tiêu cực.
Thực tiễn lịch sử chỉ ra rằng Việt Nam là một trong nước chịu tác động lớn của
vấn đề di cư quốc tế. Nghiên cứu vấn đề này dưới góc độ khu vực và quốc tế có thể
mang lại những hiểu biết sâu hơn về xu hướng cũng như tác động của nó tới Việt
Nam. Qua đó, chúng ta có thể khai thác những yếu tố tích cực nhằm phục vụ cho
công cuộc phát triển đất nước.
Rõ ràng, nghiên cứu vấn đề di cư quốc tế mang nhiều ý nghĩa và cần nhận
được nhiều hơn sự quan tâm chú ý. Xuất phát từ những lý do trên, tui quyết định
chọn “Vấn đề di cư trong quan hệ quốc tế sau Chiến tranh Lạnh” làm đề tài luận
văn tốt nghiệp.
2. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
Luận văn tập trung đề cập tới tình hình di cư quốc tế và những tác động của nó
trong quan hệ quốc tế. Về chủ thể chính thực hiện hoạt động di cư, có một số quan
niệm khác nhau. Quan niệm thứ nhất cho rằng chỉ nghiên cứu đối tượng là những
người di cư vĩnh viễn. Quan niệm thứ hai rộng hơn, cho rằng di cư quốc tế bao gồm
cả những cá nhân và nhóm người di cư vĩnh viễn và di cư tạm thời như xuất khẩu
lao động, du học (nhưng thời gian không quá ngắn)... Đối tượng nghiên cứu trong
luận văn là những người di cư theo quan niệm rộng.
Tuy vậy, một câu hỏi được đặt ra ở đây là liệu người tị nạn có được coi là một
dạng của người di cư quốc tế hay không? Có nhiều khái niệm và tiêu chuẩn về
người tị nạn được đưa ra ở hai cấp độ thế giới và khu vực nhưng với những biến đổi
không ngừng của thực tiễn, các khái niệm, bộ tiêu chuẩn đó đã trở nên lỗi thời. Mỗi
quốc gia trên thế giới đều có những chính sách, quy định riêng về tị nạn và chúng
được điều chỉnh theo thực tình hình thực tế. Ngay trong giới nghiên cứu cũng chưa
có sự thống nhất quan điểm người tị nạn. Nếu xem xét vấn đề tị nạn một cách kỹ
lưỡng thì chúng ta vẫn có thể phân chia người tị nạn ra nhiều những dạng nhỏ. Như
vậy, dù người tị nạn có thể cũng di chuyển qua biên giới quốc tế nhưng vì tính phức
tạp của mình, tị nạn nên được coi là vấn đề nghiên cứu có vị trí tương đối độc lập
nên sẽ không được đề cập đến trong luận văn này.
Dựa trên quan điểm đó, luận văn cố gắng cung cấp những thông tin cơ bản
nhất, mô tả thực trạng hiện tượng di cư quốc tế (không bao gồm người tị nạn) một
cách cụ thể trên phạm vi thế giới và các khu vực cùng những tác động của vấn đề
này trong quan hệ quốc tế thời kỳ sau Chiến tranh Lạnh.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By hoangcung
#994349 Sao mình không tải được bạn ơi. Nhờ bạn xem lại link hộ với ạ. Thank bạn nhiều
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#994399 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement