Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#982144 Link tải miễn phí luận văn
MỤC LỤC

Chương 1 : GIỚI THIỆU TỔNG QUAN TÌNH HÌNH SUY THOÁI KINH TẾ 2
1.1 Suy thoái kinh tế là gì 2
1.2 Các mô hình suy thoái kinh tế 2
1.2.1 Suy thoái kiểu chữ V 2
1.2.2 Suy thoái kiểu chữ U 3
1.2.3 Suy thoái kiểu W 3
1.2.4 Suy thoái kiểu L 3
1.3 Biện pháp khắc phục suy thoái kinh tế: 4
Chương 2: TÌNH HÌNH SUY THOÁI KINH TẾ Ở MỸ 5
2.1 Giới thiệu tổng quan tình hình kinh tế trước suy thoái 5
2.1.1 Nền kinh tế năm 2006 5
2.1.3 Các dấu hiệu nhận biết suy thoái kinh tế: 5
2.2 Nguyên nhân dẫn đến suy thoái ở Mỹ 2008 6
2.3 Diễn biến 8
2.3.1 Ngân hàng : 8
2.3.2 Doanh nghiệp 10
2.4 Hậu Quả và giải pháp khắc phục 11
2.4.1 Hậu quả 11
2.4.2 Giải pháp khắc phục: 14
2.5 Diễn biến kinh tế quốc tế năm 2008 17
2.6 Sự ảnh hưởng các nước trên thế giới 18
2.6.1 Đối với Châu Âu 18
2.6.2 Đối với Châu Á 20
2.6.2.1 Đối với Trung Quốc 20
2.6.2.2 Đối với Việt Nam 21
Chương 3 : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 25
3.1 Kết Luận 25
3.2 Kiến Nghị 25
TÀI LIỆU THAM KHẢO 271.1 Suy thoái kinh tế là gì
Suy thoái kinh tế (tiếng Anh: recession/economic downturn) được định nghĩa trong Kinh tế học vĩ mô là sự suy giảm của Tổng sản phẩm quốc nội thực trong thời gian hai hay hơn hai quý liên tiếp trong năm (nói cách khác, tốc độ tăng trưởng kinh tế âm liên tục trong hai quý).
Suy thoái kinh tế là một giai đoạn của chu kỳ kinh tế còn gọi là chu kỳ kinh doanh.Đó là sự biến động của GDP thực tế theo trìng tự ba pha lấn lượt là suy thoái, phục hồi và hưng thịnh ( bùng nổ ). Vì pha phục hồi là thứ yếu nên chu kỳ kinh doanh cũng có thể chỉ chia thành gồm 2 pha chính là suy thoái và hưng thịnh.

1.2 Các mô hình suy thoái kinh tế
1.2.1 Suy thoái kiểu chữ V
Đây là kiểu suy thoái mà pha suy thoái ngắn, tốc độ suy thoái lớn; đồng thời, pha phục hồi cũng ngắn và tốc độ phục hồi nhanh; điểm đồi chiều giữa hai phá này rõ ràng. Đây là kiểu suy thoái thường thấy.
1.2.2 Suy thoái kiểu chữ U
Đây là kiểu suy thoái mà pha phục hồi xuất hiện rất chậm. Nền kinh tế sau một thời kỳ suy thoái mạnh tiến sang thời kỳ vất vả để thoát khỏi suy thoái. Trong thời kỳ thoát khỏi suy thoái, có thể có các quý tăng trưởng dương và tăng trưởng âm xen kẽ nhau.

1.2.3 Suy thoái kiểu W
Đây là kiểu suy thoái liên tiếp. Nền kinh tế vừa thoát khỏi suy thoái được một thời gian ngắn lại tiếp tục rơi ngay vào suy thoái.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement