Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#982142 Link tải miễn phí ebook


GIỚI THIỆU MÔN HỌC THANH TOÁN QUỐC TẾ

1. SỰ CẦN THIẾT CỦA MÔN HỌC
Thanh toán quốc tế là một trong những khâu quan trọng và có ảnh hưởng
đến hiệu quả cuối cùng của hoạt động xuất nhập khẩu. Tìm hiểu các phương
thức thanh toán quốc tế hiện nay đang được áp dụng trên thế giới là nhu cầu cấp
thiết cho các công ty xuất nhập khẩu. Qua đó giúp các doanh nghiệp lựa chọn
được phương thức thanh toán khả thi. Ngoài ra, các nguồn thu và chi của hoạt
động thanh toán xuất nhập khẩu là các ngoại tệ, nhưng giá cả ngoại tệ thì thường
xuyên biến động, vì vậy làm thế nào để hạn chế rủi ro hối đoái cũng là những
trọng tâm của môn học này. Chính những lý do trên, môn học Thanh toán quốc
tế đã được đưa vào giảng dạy cho sinh viên khối kinh tế - quản trị kinh doanh –
ngoại thương – ngân hàng…

2. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC
 Môn học TTQT giúp sinh viên tìm hiểu chuyên sâu về các lĩnh vực: tỷ giá
hối đoái, thị trường hối đoái, các nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ (Spot,
Arbitrage, Forward, Swap, Options, Futures Market), các phương tiện thanh
toán quốc tế (Bill of exchange, Cheque, Payment Card), các phương thức
thanh toán quốc tế (T/T, D/P, D/A, CAD, D/C, L/C).
 Học xong môn học này, sinh viên có thể làm việc tại phòng thanh toán quốc
tế, phòng kinh doanh ngoại tệ của các ngân hàng, hay là nhân viên thanh
toán của phòng kinh doanh của các công ty xuất nhập khẩu.

3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU MÔN HỌC
 Nghiên cứu những vấn đề về tỷ giá hối đoái, các nghiệp vụ hối đoái
 Các phương tiện và cách thanh toán quốc tế

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MÔN HỌC
 Sinh viên đọc tài liệu tham khảo môn học trước khi lên lớp
 Sinh viên nghe giảng trên lớp, đài phát thanh, đài truyền hình
 Làm bài tập trong sách và trên lớp
 Tiếp cận thực tế tại Ngân hàng thương mại hay tại công ty xuất nhập khẩu

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement