chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
Nội quy chuyên mục: Ai có thắc mắc về thuế, kế toán xin mời vào mục hỏi đáp Thuế & Kế toán

Mục này chỉ dành để Chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
By Meldryk
#77382 Anh chị ơi em đang làm bài tâp thực hành kế toán hàng còn kho bằng excel.Mà em không biết giờ nếu mình tính giá hàng xk theo pp nhập trước xuất trước thì công thức sẽ như thé nào?Anh chị nào có mẫu có thể đưa lên chi em tham tiềmo có được bất a!Em Thank tất cả người nhiều
By Thaddeus
#77387 cái này đơn giản lắm bạn ah.cái nào nhập trước thì bạn xuất trước và nhân với đơn giá của lần nhập đó,khi số hàng của lần nhập trước hết rùi thì bạn lại lấy số hàng của lần nhập sau và nhân với đơn giá của lần nhập sau cứ vậy thôi.vd;lần 1 nhập 200sp với đơn giá 3000 đlần 2 nhập 100sp với đơn giá 2000 đkhi suất hàng bạn suât 250 spta có: (200x3000)+(50x2000)
By damchet
#77406 Trích: Nguyên văn bởi pq2412 cái này đơn giản lắm bạn ah.cái nào nhập trước thì bạn xuất trước và nhân với đơn giá của lần nhập đó,khi số hàng của lần nhập trước hết rùi thì bạn lại lấy số hàng của lần nhập sau và nhân với đơn giá của lần nhập sau cứ vậy thôi.vd;lần 1 nhập 200sp với đơn giá 3000 đlần 2 nhập 100sp với đơn giá 2000 đkhi suất hàng bạn suât 250 spta có: (200x3000)+(50x2000) đây là làm trên excel cơ mà. bạn ấy hỏi làm trên excel thì làm như thế nào. trả lời luôn giúp cả mình nữa. mình cũng chưa biết chỗ này
By Egerton
#77411 Trích: Nguyên văn bởi dinhphan_ntu đây là làm trên excel cơ mà. bạn ấy hỏi làm trên excel thì làm như thế nào. trả lời luôn giúp cả mình nữa. mình cũng chưa biết chỗ này Làm trên excel thì bạn phải viết hàm thôi có gì đâu bất khó khăn đâu
-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-
Ngại quá định post thằng excel của mình lên mạng mà bất được, chứ cái này mà mình chỉ dẫn bạn qua diễn đàn mất thời (gian) gian lắm
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement