chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
Nội quy chuyên mục: Ai có thắc mắc về thuế, kế toán xin mời vào mục hỏi đáp Thuế & Kế toán

Mục này chỉ dành để Chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
By Walthari
#74882 Cty em là công ty cổ phần vốn sở có 1tỷ 2, ngành nghề kinh doanh đơn thuần thương mại mua bán sữa bột dinh dưỡng trẻ em. Mấy năm trước làm bctc theo QĐ15, từ đầu năm tới giờ cũng làm sổ sách theo QĐ15. Bây giờ Giám đốc lại bắt làm lại từ đầu và muốn chuyển sang làm theo QĐ48 có được bất mọi người?
By Dino
#74888 Trích: Nguyên văn bởi kameleon Cty em là công ty cổ phần vốn sở có 1tỷ 2, ngành nghề kinh doanh đơn thuần thương mại mua bán sữa bột dinh dưỡng trẻ em. Mấy năm trước làm bctc theo QĐ15, từ đầu năm tới giờ cũng làm sổ sách theo QĐ15. Bây giờ Giám đốc lại bắt làm lại từ đầu và muốn chuyển sang làm theo QĐ48 có được bất mọi người? theo số vốn điều lệ trong giấy phép đăng ký kinh doanh của cty thì bạn chỉ được phép áp dụng hình thức sổ kế toán theo QD48 (DNN) thui làm theo qd15 là k đúng đâu bạn ạk, giờ chuyển đổi thì bạn làm cái thông báo với bên thuế và chuyển đổi bình thường
By Bradfurd
#74933 Trích: Nguyên văn bởi thuhien105 theo số vốn điều lệ trong giấy phép đăng ký kinh doanh của cty thì bạn chỉ được phép áp dụng hình thức sổ kế toán theo QD48 (DNN) thui làm theo qd15 là k đúng đâu bạn ạk, giờ chuyển đổi thì bạn làm cái thông báo với bên thuế và chuyển đổi bình thường Tại sao làm theo QĐ15 lại bất đúng thuhien150, theo QĐ 15 thì áp dụng cho DN nhỏ và vừa còn QĐ15 dùng cho DN nào cũng được.Ban đầu bạn vừa đăng ký làm theo QĐ15 bây giờ muốn đổi lại bạn phải làm đơn xin với cơ quan quản lý.
By Achav
#74965 Trích: Nguyên văn bởi stylehv78 Tại sao làm theo QĐ15 lại bất đúng thuhien150, theo QĐ 15 thì áp dụng cho DN nhỏ và vừa còn QĐ15 dùng cho DN nào cũng được.Ban đầu bạn vừa đăng ký làm theo QĐ15 bây giờ muốn đổi lại bạn phải làm đơn xin với cơ quan quản lý. á sao lại hỏi ngược lại em thế pác tại sao á pác xem lại cái quy định về hình thức ghi sổ kế toán dùm em cái em chỉ học sao nói vậy thui ạk
By Brentyn
#75006 Trích: Nguyên văn bởi thuhien105 á sao lại hỏi ngược lại em thế pác tại sao á pác xem lại cái quy định về hình thức ghi sổ kế toán dùm em cái em chỉ học sao nói vậy thui ạk QUYẾT ĐỊNH:Điều 1.Điều 2.Điều 3:....Các doanh nghề có quy mô nhỏ và vừa là công ty con sẽ thực hiện chế độ kế toán theo quy định của công ty mẹ......Điều 4:Công ty TNHH, công ty cổ phần chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán, công ty hợp danh và doanh nghề tư nhân có quy mô lớn áp dụng Chế độ kế toán doanh nghề ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Doanh nghề nhỏ và vừa áp dụng Chế độ kế toán doanh nghề ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 phải thông báo cho cơ quan Thuế quản lý doanh nghề và phải thực hiện ổn định ít nhất trong thời (gian) gian là 2 năm. Trường hợp chuyển đổi trở lại áp dụng Chế độ kế toán doanh nghề nhỏ và vừa, phải thông báo lại cho cơ quan Thuế.Điều 5......PHẦN THỨ NHẤTQUY ĐỊNH CHUNG1. .....Công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghề tư nhân có quy mô lớn áp dụng Chế độ kế toán doanh nghề ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Doanh nghề có quy mô vừa có thể áp dụng Chế độ kế toán doanh nghề ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 nhưng phải thông báo cho cơ quan Thuế quản lý doanh nghề mình và phải thực hiện ổn định ít nhất trong thời (gian) gian là 2 năm. Trường hợp chuyển đổi trở lại áp dụng chế độ kế toán doanh nghề nhỏ và vừa phải thực hiện từ đầu năm tài chính và phải thông báo lại cho cơ quan Thuế............"Vậy thì ở đây có câu hỏi? Thế nào là doanh nghề nhỏ và vừa, thế nào là doanh nghề vừa?????QĐ 48 bất rõ ràng, bạn có áp dụng hay bất trong khi QĐ 15 là rất rõ ràng là:" .....QUYẾT ĐỊNHVề chuyện ban hành Chế độ Kế toán doanh nghiệpĐiều 1. Ban hành “Chế độ Kế toán doanh nghiệp” áp dụng cho tất cả các doanh nghề thuộc tất cả lĩnh vực, tất cả thành phần kinh tế trong cả nước......"
By Gilroy
#75049 Trích: Nguyên văn bởi stylehv78 Tại sao làm theo QĐ15 lại bất đúng thuhien150, theo QĐ 15 thì áp dụng cho DN nhỏ và vừa còn QĐ15 dùng cho DN nào cũng được.Ban đầu bạn vừa đăng ký làm theo QĐ15 bây giờ muốn đổi lại bạn phải làm đơn xin với cơ quan quản lý. Quá chính xác. quyết định 15 thì rõ hơn hon qđ 48
By Rambert
#75058 Thanks các bác, vậy thì cứ làm theo QD48 cho nhanh đỡ phải thông báo với cơ quan thuế các bạn nhỉ.
By Badden
#75094 Trích: Nguyên văn bởi kameleon Cty em là công ty cổ phần vốn sở có 1tỷ 2, ngành nghề kinh doanh đơn thuần thương mại mua bán sữa bột dinh dưỡng trẻ em. Mấy năm trước làm bctc theo QĐ15, từ đầu năm tới giờ cũng làm sổ sách theo QĐ15. Bây giờ Giám đốc lại bắt làm lại từ đầu và muốn chuyển sang làm theo QĐ48 có được bất mọi người? Muốn chuyển sang làm sổ sách kế toán theo QĐ48 thì bạn hãy chờ năm sau nghĩa là đầu năm tài chính lên thuế xin đổi hình thức ghi sổ
By damchet
#75112 Sao các bạn cứ vẽ ra nhỉ. Chọn cái gì nhàn nhất mà làm.
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement