chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
Nội quy chuyên mục: Ai có thắc mắc về thuế, kế toán xin mời vào mục hỏi đáp Thuế & Kế toán

Mục này chỉ dành để Chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
By Atleigh
By Rafael
#72945 Cả hai trường hợp đều được, tùy bạn chọn.Định Khoản Nợ 334/Có 111Thu hồi Nợ 111/Có 334 hay ĐK Nợ 141/Có 111Thu hồi bằng trừ lương ĐK Nợ 334/Có 141Thu hồi bằng trước mặt ĐK Nợ 111/Có 141
By Atleigh
#72948 Theo mình+ Khi tạm ứng lương : No 141/ Co 111+ Khi nhận lương trừ luôn trước tạm ứng : No 334/ Co 141+ Tiền lương còn nhận được: No 334/ Co 111
By Berwynne
#72957 Mình nghĩ rằng tạm ứng lương cho cán bộ công nhân viên thì hạch tóan: Nợ 334, có 111.còn khi ứng trước cho cán bộ công nhân viên để mua nguyên vật liệu, đi công tác... mới định khỏan Nợ 141, có 111
By quantridoanhnghiep
#72972 Trích: Nguyên văn bởi mairua4579 Cho mình hỏi, trường hợp trong tháng có nhân viên xin tạm ứng lương thì mình định khoản như thế nào cho đúng? vì có 2 ý kiến, 1 là : nợ 141 có 111, 2 là : nợ nợ 334 có 111. mình nên làm theo ý nào? 1/ Trường hợp định khoản là Nợ 141/ Có 111 chỉ khi tạm ứng cho nhân viên đi công tác 2/ Trường hợp định khoản là Nợ 334/ Có 111 là khi nhân viên đó hết xiền tiêu, xin tạm ứng lương.:money
By Brentyn
#72992 Tạm ứng trước lương được hiểu là trường hợp trả trước trước lương cho người lao động. Vì thế mà khi tạm ứng lương kế toán định khoảnNợ 334 Có 111, 112Tuyệt đối bất định khoản Nợ 141 Có 111, 112Vì khi hạch toán như vậy kế toán sẽ bất theo dõi trước lương phải trả trên TK 334
By Bevis
#73011 tạm ứng lương cho nhân viên trong tháng thì bạn định khoản nợtk 334có tk111bạn cho vào 141 trong trường hợp tạm ứng cho nv của bạn đi công tác hay đi mua nvl...Còn tạm ứng lương thì phải cho vào 334
By Cisco
#73025 Trích: Nguyên văn bởi mairua4579 Cho mình hỏi, trường hợp trong tháng có nhân viên xin tạm ứng lương thì mình định khoản như thế nào cho đúng? vì có 2 ý kiến, 1 là : nợ 141 có 111, 2 là : nợ nợ 334 có 111. mình nên làm theo ý nào? Theo mình thì thì N141/C111.Mình cũng đang học,các giáo viên vẫn dạy như thế.Không biết ý kiến của tất cả người như thế nào nữa.
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement