chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
Nội quy chuyên mục: Ai có thắc mắc về thuế, kế toán xin mời vào mục hỏi đáp Thuế & Kế toán

Mục này chỉ dành để Chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
By Artair
#71746 Trong bài trên tui chỉ trả lời ở 3 điểm sau:
- Luật thuế không mâu thuẫn Luật kế toán.
- Ở VN phải dùng từ ngữ VN, ở VN thì áp dụng CMKT của VN (1 răng 1 rắc áp dụng CM Q.tế là chuyện của Tổng thống)
- TK811 là TK "chi phí khác", hiểu theo nghĩa VN "khác" nghĩa là những cái còn lại ngoài danh sách trước đó.

Rõ ràng "Chi phí hợp lý" và "giá thành + chi phí quản lý" là 2 khái niệm khác nhau.
Và "Chi phí hợp lý" dược tính toán dựa trên "giá thành + chi phí quản lý" +/- các khoản theo quy định của Luật thuế.
"Lãi trước thuế" và "Thu nhập chịu thuế" là khác nhau, tương tự như ở trên.
Luật về kế toán cũng không bao giờ nói: Thuế TNDN = Lãi trước thuế x thuế suất.
V.v và v.v ...
Những khái niệm đó trong 2 bộ luật Thuế và Kế toán luôn được dùng có chủ ý để không ai nhầm lẫn đánh đồng chúng (trừ ngài Tổng Thống 1 Răng)

VÌ sự thống nhất từ ngữ sử dụng trong các bộ luật Lao động, dân sự, kế toán, thuế ... mà người ta luôn dùng thưởng là thưởng mà lương là lương.
Đối với kế toán và quản trị: cũng vẫn phải tách bạch thưởng là thưởng mà lương là lương.
Ngày xưa, thời bao cấp, người ta có khái niệm "thưởng trong quỹ lương". Nguyên nhân là vì: xé rào.
Một số lãnh đạo nhận thấy rằng cần trả lương cao thì hiệu quả kinh doanh sẽ cao, nhưng: chế độ lương phải tuân thủ.
Ngày nay, thời đổi mới, khái niệm "Quản trị doanh nghiệp", "Tài chánh doanh nghiệp" ... mới xuất hiện ở VN.
Cớ sao ngài Tổng còn dựa vào khái niệm mà người VN muốn chôn nó đi?

Về cái đoạn màu xanh của Ngài: Đa số Cty thì tổng mức trích lập quỹ khen thưởng là do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Điều đó còn tùy thuộc Điều lệ Cty.
Nhưng khi xây dựng ĐIều lệ mà nhập nhằng quỹ khen thưởng với "thưởng trong lương" là không được đâu.

Như vậy nội bộ BGĐ cty muốn nói sao cũng được nhưng văn bản có giá trị pháp lý thì phải: thưởng là thưởng mà lương là lương.
Chỉ có "lương tháng 13" chứ không có "thưởng tháng 13".

Điệp khúc "thưởng là thưởng mà lương là lương" chính là câu trả lời cho đoạn màu đỏ của Tổng thống đó nhé.
Nếu là phân phối thu nhập thì nó là thưởng và nếu là thưởng thì nó là phân phối thu nhập.
Nếu chi phí thì nó là lương và nếu là lương thì nó là chi phí.

Về TK811:
Dựa theo cấu trúc hệ thống tài khoản thì nó gồm những chi phí không thuộc kinh doanh bình thường, không thuộc tài chánh và không thuộc đầu tư.
Cấu trúc Lưu chuyển tiền tệ cũng thế.
Ta thấy có sự phân khúc cho dễ nhớ trong hệ thống tài khoản và như thế việc lập BC LCTT từ bảng cân đối số phát sinh cũng thuận tiện.
Vậy suy ra người ta đổi TK821 "Chi phí bất thường" cũ thành TK811 "Chi phí khác" là có ý có tứ cả.
By lyxuan
#71770 Em thấy là khoản chi này là khoản chi phí bất thường. Nó được trích từ quỹ khen thưởng (được trích từ TK 421) Nếu nói đến 3 TK của bạn thì tui nghĩ rằng nếu có thì chỉ có TK 642 nhưng chỉ được sử dụng trong cho chuyện quản lý doanh nghiệp.Trong trường hợp này thì như các bạn ở trên là hợp lý
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement