chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
Nội quy chuyên mục: Ai có thắc mắc về thuế, kế toán xin mời vào mục hỏi đáp Thuế & Kế toán

Mục này chỉ dành để Chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
By Terrel
#66343 tui có bài tập như sau:1 -Xuất kho vật liệu chính để sx sp:1200002. Xuất VLP dùng trực tiếp sxsp là 2.000, phục vụ nhu cầu quản lý tại px là 3.500, cho QLDN là 2003.Tính trước lương phải trả:- NCTT: 20.000- SXC: 4000- Bán hàng : 2.000- QLDN: 3.0004. trích BHTY,BHXH,KPCĐ theo tỷ lệ5- Phân bổ CCDC loại 3 lần vào trong kỳ :-bộ phận SX: 5.500- QLDN: 3.2006. Khấu hao TSCĐ ở bộ phận SX 7.000, QLDN 2.5007. Các chi phí bằng trước mặt bao gồm cả VAT (10%) cho bộ phận SX 2.530, QLDN 5.8308. Cuối kỳ 100 SP HT còn 10 SP DD CKYêu cầuLập bảng tính Z theo KM biết rằng SP LD đầu kỳ là 17.500. CP SX DD được đánh giá theo NVLCtui bất biết làm về phần này mong các bạn giải rõ hơn hộ tui vì tui kô biết tính giá trị SPlàm dở cuối kỳ ra sao mong các bạn chỉ giúpThank nhièu
By Anwar
#66383 Bạn cứ thử tập hợp tất cả các chi phí phát sinh trong quá trình làm ra (tạo) ra sản phẩm, và để làm ra 10 sản phẩm đó thì hết bao nhiêu, khi đó cho vào tk 155, còn 10 sản phẩm dỡ dang thì cho vào tài khoản 154. Bạn cứ thử làm đi nhé
By Dearbourne
#66390 Theo mình bất phải vậy bạn chỉ kết chuyển những chi phí phát sinh trong sx thôi còn tk 641 và 642 thì để kết chuyển vào tk 911Bạn xem các số dư của nvl chính thôi để tính Z
By muonline
#66430 Trích: Nguyên văn bởi tranvuluong tui có bài tập như sau:1 -Xuất kho vật liệu chính để sx sp:1200002. Xuất VLP dùng trực tiếp sxsp là 2.000, phục vụ nhu cầu quản lý tại px là 3.500, cho QLDN là 2003.Tính trước lương phải trả:- NCTT: 20.000- SXC: 4000- Bán hàng : 2.000- QLDN: 3.0004. trích BHTY,BHXH,KPCĐ theo tỷ lệ5- Phân bổ CCDC loại 3 lần vào trong kỳ :-bộ phận SX: 5.500- QLDN: 3.2006. Khấu hao TSCĐ ở bộ phận SX 7.000, QLDN 2.5007. Các chi phí bằng trước mặt bao gồm cả VAT (10%) cho bộ phận SX 2.530, QLDN 5.8308. Cuối kỳ 100 SP HT còn 10 SP DD CKYêu cầuLập bảng tính Z theo KM biết rằng SP LD đầu kỳ là 17.500. CP SX DD được đánh giá theo NVLCtui bất biết làm về phần này mong các bạn giải rõ hơn hộ tui vì tui kô biết tính giá trị SPlàm dở cuối kỳ ra sao mong các bạn chỉ giúpThank nhièu Chỉ tập hợp các chi phí liên quan đến 622,621,627 qua 154 thôi , còn 641.642 kết chuyển 911, mình làm như vậy coi thử nha:1. -Xuất kho vật liệu chính để sx sp:120000 N621/C152: 1200002. -Xuất VLP dùng trực tiếp sxsp là 2.000 N6272/C152: 2.0003. Lương N622,627/C334: 24.0004. Trích BHXH, YT, CĐ: N622,627/C338: 24.000*25%5. Phan bo lan 1: N6273/C142: 5.500/3 = 1.8336. KHTSCĐ: N6274/C2141: 7.0007. N 6277/C1111: 2.350Kết chuyển: N154/C621,622,627: 162.403Giá trị SPDDCK: (17.500+162.403/100+10) *10 = 16.354Tổng giá thành: 162.403-16.354 = 146.049Giá thành đơn vị: 146.049/100= 1.460
By Beaton
#66468 Trích: Nguyên văn bởi tranvuluong tui có bài tập như sau:
1 -Xuất kho vật liệu chính để sx sp:120000
8. Cuối kỳ 100 SP HT còn 10 SP DD CK
Yêu cầu
Lập bảng tính Z theo KM biết rằng SP LD đầu kỳ là 17.500. CP SX DD được đánh giá theo NVLC
Đánh giá SPDD theo NVLC nghĩa là các SPDD ta xem như chỉ mới bỏ ra CP NVLC mà thôi những chi phí khác như NVL phụ, quản lý ... được xem là chỉ tập trung tác động vào các SP vừa hoàn thành.
Ví dụcoi nhưđem 110 thanh sắt ra xưởng để làm 110 SP, lần lượt làm từng SP, xong cái này thì mới làm tiếp cái khác.
Như vậy đến cuối kỳ nếu còn 10 cái chưa làm thì chúng mới chỉ là 10 thanh sắt mang ra bỏ ở xưởng chứ chưa có thao tác gì trên đó cả.
Như vậy lương công nhân, CP khác ... bất nên phân bổ trên 10 SPDD này. Và SPDD chỉ cần tính giá trị 10 thanh sắt là hợp lý.

Bạn để ý những chỗ đậm: tổng chi phí NVLC vừa bỏ ra trong kỳ là để thao tác trên 110 SP.
Vậy CP SPDD cuối kỳ là: 10 SP x (17.500 + 120.000)/110 SP = 12.500
=> CP NVLC 100 SP HT trong kỳ là : (17.500 + 120.000) - 12.500 = 125.000
Phần còn lại bạn tự tính tiếp nhé.
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement