chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
Nội quy chuyên mục: Ai có thắc mắc về thuế, kế toán xin mời vào mục hỏi đáp Thuế & Kế toán

Mục này chỉ dành để Chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
By chodientu
#49695 anh chị giúp em với:Em chưa rõ tỷ giá hạch toán trong chuyện sử dụng phương pháp trong xuất ngoại tệ và xuất hàng hoá.Cơ sở để lấy tỷ giá hoạch toán là gì?
By dinhphuonglan
#49903 Trích: Nguyên văn bởi huongnguyenv anh chị giúp em với:Em chưa rõ tỷ giá hạch toán trong chuyện sử dụng phương pháp trong xuất ngoại tệ và xuất hàng hoá.Cơ sở để lấy tỷ giá hoạch toán là gì? Tỷ giá hạch toán khi xuất ngoại tệ là tuỳ vào DN của bạn áp dụng tỷ giá nào ví dụ bạn hạch toán theo tỷ giá của ngân hàng nào đó tại thời (gian) điểm xuất ngoại tệ hay quy định mức tỷ giá cố định . Không hiểu bạn định hỏi xuất hàng hoá là sao?
By Kwan
#50059 ah chị ơi hình như em thấy là tỷ giá hạch toán là tỷ giá ít có sự thay đổi đúng không hả chị
-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-
và tỷ giá đó thường tỷ giá bình quân của ngân hàng nhà nước việt nam công bố. Không biết em hiểu như thế có đúng ko?
By ai_hoi
#50299 Trích: Nguyên văn bởi huongnguyenv ah chị ơi hình như em thấy là tỷ giá hạch toán là tỷ giá ít có sự thay đổi đúng không hả chị-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-và tỷ giá đó thường tỷ giá bình quân của ngân hàng nhà nước việt nam công bố. Không biết em hiểu như thế có đúng ko? Khi bạn treo một khoản công nợ nào đó mà có giá gốc là ngoại tệ thì bạn phải chọn một tỷ giá để qui đổi ra VND tại thời (gian) điểm đó, nó là tỷ giá hạch toán. Khi bạn trả hay thu trước khoản công nợ đó thì lúc đó số trước sẽ được quy đổi theo tỷ giá tại thời (gian) điểm giao dịch, đó là tỷ giá thực tế.Tỷ giá hạch toán bạn có thể chọn tỷ giá bq liên ngân hàng hay chọn một ngân hàng có giao dịch lớn như Vietcombank..., chỉ cần bạn thống nhất một cách chọn cho các phát sinh là được rồi.Thân chào
By Federico
#50358 Trích: Nguyên văn bởi huongnguyenv ah chị ơi hình như em thấy là tỷ giá hạch toán là tỷ giá ít có sự thay đổi đúng không hả chị-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-và tỷ giá đó thường tỷ giá bình quân của ngân hàng nhà nước việt nam công bố. Không biết em hiểu như thế có đúng ko? Tỉ giá hạch toán là tỷ giá khi bạn ghi nhận nghề vụ, tỷ giá này do các bên thống nhất, có thể là tỷ giá ngân hàng tại thời (gian) điểm phát sinh nghuiệp vụ, có thể là tỷ giá tự do, cũng có thể là tỷ giá do 2 bên tự thống nhất và quyết định... Nhưng thường các DN dùng tỷ giá liên ngân hàng tại thời (gian) điểm PSNV.
By Darron
#50469 Trích: Nguyên văn bởi huongnguyenv anh chị giúp em với:
Em chưa rõ tỷ giá hạch toán trong chuyện sử dụng phương pháp trong xuất ngoại tệ và xuất hàng hoá.
Cơ sở để lấy tỷ giá hoạch toán là gì?
Đừng nhầm giữa thuật ngữ "tỷ giá hạch tóan" và "tỷ giá ghi sổ".

Ghi sổ có 2 phương pháp là "tỷ giá thực tế" hoặc "tỷ giá hạch tóan".

Tỷ giá hạch toán dùng khi DN muốn đồng nhất trong việc ghi sổ các khỏan nợ và vốn bằng tiền (ngoại tệ).
Khi áp dụng PP tỷ giá hạch toán thì tất cả các khỏan nợ và vốn bằng tiền ngoại tệ sẽ được ghi sổ khi có phát sinh tăng với cùng 1 tỷ giá cho suốt kỳ kế tóan.
Vì mục đích đó nên cơ sở lấy tỷ giá hạch toán là do DN tự quýêt định.
Thông thường sẽ lấy tỷ giá thực tế cuối kỳ trước làm tỷ giá hạch tóan kỳ này.
Ví dụ ngày 31/12/2007 tỷ giá bình quân liên NH là 16.487đ/USD thì DN có thể lấy tỷ giá hạch tóan năm 2008 là 15.000đ/USD.

Lưu ý: tỷ giá hạch tóan chỉ dùng cho các khỏan nợ và vốn bằng tiền ngoại tệ khi phát sinh tăng.
Khi thanh tóan hoặc khi bán ngoại tệ thu về VND thì sẽ phát sinh chênh lệch tỷ giá.
Chi phí và doanh thu vẫn phải tính tỷ giá thực tế.
By Culbart
#50672 em Thank anh chị, nhờ anh chị trong diên dan em vừa hiểu rõ hơn.
By Kalil
#50888 chắc là do em chậm hiểu, nhưng em vẫn chưa hiểu lắm.tài liệu của em ghi như thế này: - Trên các TK 111,112 khi thu ngoại tệ kế toán ghi theo tỷ giá thực tế- Trên các TK 13..,33..,14..,34..,31..kế toán luôn ghi tỷ giá lúc phát sinh nợ phải thu hay phải trả- Trên các tk khác luôn ghi theo tỷ giá thực tế tại thời (gian) điểm phát sinh nghề vụEm chưa rõ tỷ giá thực tế, tỷ giá thực tế lúc phát sinh nợ và tỷ giá tại thời (gian) điểm phát sinh nghề vụ là như thế nào, chúng khác nhau ra sao và làm sao để phân biệt ?Em còn đọc thấy các tài liệu khác ghi là tỷ giá xuất ngoại tệ, vậy tỷ giá xuất ngoại tệ là tỷ giá nào trong 3 loại trên?Rắc rối quá! càng đọc càng bất hiểu!
By dotavn
#50928 Trích: Nguyên văn bởi nhimld chắc là do em chậm hiểu, nhưng em vẫn chưa hiểu lắm.tài liệu của em ghi như thế này: - Trên các TK 111,112 khi thu ngoại tệ kế toán ghi theo tỷ giá thực tế- Trên các TK 13..,33..,14..,34..,31..kế toán luôn ghi tỷ giá lúc phát sinh nợ phải thu hay phải trả- Trên các tk khác luôn ghi theo tỷ giá thực tế tại thời (gian) điểm phát sinh nghề vụEm chưa rõ tỷ giá thực tế, tỷ giá thực tế lúc phát sinh nợ và tỷ giá tại thời (gian) điểm phát sinh nghề vụ là như thế nào, chúng khác nhau ra sao và làm sao để phân biệt ?Em còn đọc thấy các tài liệu khác ghi là tỷ giá xuất ngoại tệ, vậy tỷ giá xuất ngoại tệ là tỷ giá nào trong 3 loại trên?Rắc rối quá! càng đọc càng bất hiểu! Theo mình biết thì 3 tỉ giá nói trên chỉ là một (ở đây chỉ nói đến tỉ giá thực tế, kô hề đụg chạm đến tỉ giá hạch toán nhé) . Chỉ khác là tỉ giá thực tế tại từng thời (gian) điểm khác nhau. + Tỉ giá thực tế: Là tỉ giá bạn thực thu tại thời (gian) diểm nhận được tiền.+ Tỷ giá lúc phát sinh nợ phải thu hay phải trả: tỉ giá này được nêu ra để xem tại thời (gian) điểm bạn thanh toán hay được thanh toán có gì chênh lệch so với thời (gian) điểm thực tế phát sinh nghề vụ. + Tỷ giá thực tế tại thời (gian) điểm phát sinh nghề vụ: là tỷ giá mà ngay tại thời (gian) điểm bạn mua hàng hay bán hàng. Theo dõi những tỉ giá trên để cuối kỳ bạn đánh giá lời lỗ do chênh lệch tỉ giá ngoại tệ.Tỉ giá thực tế có thể được lấy theo tỉ giá bình quân liên ngân hàng, có thể lấy theo thị trường tự do. Tùy cách làm và áp dụng của từng công ty.Kô biết mình hiểu như vậy có đúng k nữa?Bác nào biết thì chỉ thêm với!
By bongchay
#51210 tỷ giá thực tế là tỷ giá bạn thực thu tại thời (gian) điểm nhận hàngtỷ giá phát sinh nợ phải thu và phải trả: tức là ngay thời (gian) điểm bạn thanh toán hay được thanh toán.tỷ giá thực tế phát sinh nghề vụ: phát sinh ngay tại thời (gian) điểm mua bán hàng.tỷ giá thực tế có thể lấy theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng, hay tỷ giá do 2 bên thống nhất..... tuỳ theo cách làm và áp dụng của mỗi công ty bạn ah.
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement