chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
Nội quy chuyên mục: Ai có thắc mắc về thuế, kế toán xin mời vào mục hỏi đáp Thuế & Kế toán

Mục này chỉ dành để Chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
By Kenrick
#33830 em có một nghề vụ thế này mà không biết định khoản thế nào, các pác giúp em với:1/ Xuất kho CCDC dùng ở phân xưởng SX 10.000.000, dùng ở bộ phận quản lý doanh nghề 8.000.000. tất cả phân bổ 2 lần2/ CCDC dùng ở bộ phận QLDN bị hỏng, DN vừa quyết định bắt người phạm lỗi bồi thường 100.000. phần còn lại tính vào chi phí bộ phận sử dụng Nghiệp vụ 1 thì không có vấn đề gì, còn NV2 em pó tay các pác ạ...
By Edric
#33929 Trích: Nguyên văn bởi nuvuongthanh em có một nghề vụ thế này mà không biết định khoản thế nào, các pác giúp em với:1/ Xuất kho CCDC dùng ở phân xưởng SX 10.000.000, dùng ở bộ phận quản lý doanh nghề 8.000.000. tất cả phân bổ 2 lần2/ CCDC dùng ở bộ phận QLDN bị hỏng, DN vừa quyết định bắt người phạm lỗi bồi thường 100.000. phần còn lại tính vào chi phí bộ phận sử dụng Nghiệp vụ 1 thì không có vấn đề gì, còn NV2 em pó tay các pác ạ... Thủ tục thanh lý, khi CCDC bị hỏng bạn phải làm phiếu báo hỏng, khi thanh lý phải làm biên bản thanh lý và xuất hóa đơn thanh lý.Bút toán hạch toán thanh lý CCDC:1/ Ghi giảm CCDCNợ 811 - Giá trị còn lạiCó 1422/ Ghi nhận giá trị thu hồi:Nợ 112, 111,..Có 711Có 33313/ Chi phí thanh lý (nếu có):Nợ 811Nơ 133 ( nếu có)Có 111, 112,..Nó tàm tạm như vậy bạn tham tiềmo nhé!
By Lewis
#34246 Trích: Nguyên văn bởi nuvuongthanh em có một nghề vụ thế này mà không biết định khoản thế nào, các pác giúp em với:1/ Xuất kho CCDC dùng ở phân xưởng SX 10.000.000, dùng ở bộ phận quản lý doanh nghề 8.000.000. tất cả phân bổ 2 lần2/ CCDC dùng ở bộ phận QLDN bị hỏng, DN vừa quyết định bắt người phạm lỗi bồi thường 100.000. phần còn lại tính vào chi phí bộ phận sử dụng Nghiệp vụ 1 thì không có vấn đề gì, còn NV2 em pó tay các pác ạ... NV2, Nhỏ định khoản thế này:N153: 100.000+...(phần tính vào chi phí bộ phận sử dụng)C334: 100.000C642: phần tính vào chi phí bộ phận sử dụngxong ùi, pác nào thấy sai thì chỉnh sửa dùm nhỏ nhá. Thanks các pác
By Covey
#34259 Trích: Nguyên văn bởi nuvuongthanh em có một nghề vụ thế này mà không biết định khoản thế nào, các pác giúp em với:1/ Xuất kho CCDC dùng ở phân xưởng SX 10.000.000, dùng ở bộ phận quản lý doanh nghề 8.000.000. tất cả phân bổ 2 lần2/ CCDC dùng ở bộ phận QLDN bị hỏng, DN vừa quyết định bắt người phạm lỗi bồi thường 100.000. phần còn lại tính vào chi phí bộ phận sử dụng Nghiệp vụ 1 thì không có vấn đề gì, còn NV2 em pó tay các pác ạ... Theo mình bạn phải định khoản là:Nợ TK642 :Nợ TK1388 (người làm hỏng bồi thường) :Có TK142 :
By boyviet
#34408 Nv1: N627: 10.000.000 n642: 8.000.000 c142: 18.000.000nv2: N811: N138: 100.000 c627,641,642...
By Duante
#34469 Trích: Nguyên văn bởi Trandinhdung Nv1: N627: 10.000.000 N642: 8.000.000 c142: 18.000.000 Bạn xem lại nha, chủ affair nói là phân bổ 2 lần.
-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-
Trích: Nguyên văn bởi nuvuongthanh em có một nghề vụ thế này mà không biết định khoản thế nào, các pác giúp em với:1/ xuất kho ccdc dùng ở phân xưởng sx 10.000.000, dùng ở bộ phận quản lý doanh nghề 8.000.000. Tất cả phân bổ 2 lần2/ ccdc dùng ở bộ phận qldn bị hỏng, dn vừa quyết định bắt người phạm lỗi bồi thường 100.000. Phần còn lại tính vào chi phí bộ phận sử dụng nghề vụ 1 thì không có vấn đề gì, còn nv2 em pó tay các pác ạ... nv2: Nợ 1388: 100.000 nợ 6423 : 3.900.000 có 142 : 4.000.000
By Cyneleah
#34624 Trích: Nguyên văn bởi Trandinhdung Nv1: N627: 10.000.000 n642: 8.000.000 c142: 18.000.000nv2: N811: N138: 100.000 c627,641,642... có vẻ nv1 bạn có chút nhầm lẫn rồi phân bổ 2 lần thì theo m nên đk như thế nàynợ 627 5.000.000nợ 642 4.000.000nợ 142 9.000.000 có 153 18.000.000VN 2theo acqui_rx thì nên xem lại là hỏng ở lần phân bổ đầu hay là ở trong phần phân bổ lân2 để chọn loại tk cho thích hơp để ghi có 153 hay 142
By Beanon
#34702 Trích: Nguyên văn bởi acqui_rx có vẻ nv1 bạn có chút nhầm lẫn rồi phân bổ 2 lần thì theo m nên đk như thế nàynợ 627 5.000.000nợ 642 4.000.000nợ 142 9.000.000 có 153 18.000.000 Bạn tách ra thì tất cả người dễ hiễu hơnKhi xuất CCDC:Nợ 142: 18.000.000 Có 153: 18.000.000Phân bổ:Nợ 6273: 5.000.000Nợ 6423: 4.000.000 Có 142: 9.000.000
By Jeffrey
#34912 Trích: Nguyên văn bởi acqui_rx có vẻ nv1 bạn có chút nhầm lẫn rồi phân bổ 2 lần thì theo m nên đk như thế nàynợ 627 5.000.000nợ 642 4.000.000nợ 142 9.000.000 có 153 18.000.000VN 2theo acqui_rx thì nên xem lại là hỏng ở lần phân bổ đầu hay là ở trong phần phân bổ lân2 để chọn loại tk cho thích hơp để ghi có 153 hay 142 hìnhcoi nhưhỏng ở lần phân bổ lần đầu đấy anh ác quỉ ạ, em định khoản thế này mà không biết có đúng ko, các pác lũy ý chỉnh sửa giúp em.NV1:Xuất kho CCDC: Nợ TK 142/Có TK 153: 18.000.000Phân bổ:Nợ TK 627: 5.000.000Nợ TK 642: 4.000.000Có TK 142: 9.000.000NV2:Nợ TK 642:3.900.000Nợ TK 711:100.000 (NV bồi thường)Có TK 142: 4.000.000 (gt còn phải phân bổ)
By cuocsong_toi_loi
#35104 Trích: Nguyên văn bởi nuvuongthanh hìnhcoi nhưhỏng ở lần phân bổ lần đầu đấy anh ác quỉ ạ, em định khoản thế này mà không biết có đúng ko, các pác lũy ý chỉnh sửa giúp em.NV1:Xuất kho CCDC: Nợ TK 142/Có TK 153: 18.000.000Phân bổ:Nợ TK 627: 5.000.000Nợ TK 642: 4.000.000Có TK 142: 9.000.000NV2:Nợ TK 642:3.900.000Nợ TK 711:100.000 (NV bồi thường)Có TK 142: 4.000.000 (gt còn phải phân bổ) NV2:Nợ 811: 3.900.000Nợ 138: 100.000Có 142: 4.000.000Còn NV1 thì UK rồi.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement