chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
Nội quy chuyên mục: Ai có thắc mắc về thuế, kế toán xin mời vào mục hỏi đáp Thuế & Kế toán

Mục này chỉ dành để Chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
By Oliverios
#24086 Chào các anh chị. Em cần anh chị giúp đỡ trong lĩnh vực tính giá thành thành phẩm ở cty em.Cty em chuyên sản xuất hàng may mặc. Theo giám đốc thì phụ thuộc vào hóa đơn đầu ra để mua nguyên vật liệu đầu vào phụ thuộc vào định mức từng sản phẩm.Như vậy chi phí nguyên vật liệu coi như tạm ổn.Cty trong tháng bất có sản phẩm dở dang,sản xuất nhiều loại sản phẩm trong tháng,trong khi công ty tính lương công nhân theo công nhật do vậy em bất biết cách nào để tính chi phí nhân công cho từng loại sản phẩm. Đồng thời (gian) chi phí sản xuất chung cũng vậy. Theo em nghĩ thì em sẽ phụ thuộc vào giá bán sản phẩm để tính tỷ lệ giữa các sản phẩm.Từ đó mình sẽ có cơ sở để tình chi phí nhân công và chi phí sản xuất chung cho từng loại sản phẩm theo tỷ lệ đó.Coicoi nhưmình tình giá thành theo phương pháp tỷ lệ. Theo anh chị cách nghĩ của em như vậy có hợp lý ko.Nếu không thì anh chị nào có kinh nghiêm trong chuyện tính giá thành như vậy giúp em với. EM XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
By bat_can_doi
#24317 Trích: Nguyên văn bởi tuanhong Chào các anh chị. Em cần anh chị giúp đỡ trong lĩnh vực tính giá thành thành phẩm ở cty em.Cty em chuyên sản xuất hàng may mặc. Theo giám đốc thì phụ thuộc vào hóa đơn đầu ra để mua nguyên vật liệu đầu vào phụ thuộc vào định mức từng sản phẩm.Như vậy chi phí nguyên vật liệu coi như tạm ổn.Cty trong tháng bất có sản phẩm dở dang,sản xuất nhiều loại sản phẩm trong tháng,trong khi công ty tính lương công nhân theo công nhật do vậy em bất biết cách nào để tính chi phí nhân công cho từng loại sản phẩm. Đồng thời (gian) chi phí sản xuất chung cũng vậy. Theo em nghĩ thì em sẽ phụ thuộc vào giá bán sản phẩm để tính tỷ lệ giữa các sản phẩm.Từ đó mình sẽ có cơ sở để tình chi phí nhân công và chi phí sản xuất chung cho từng loại sản phẩm theo tỷ lệ đó.Coicoi nhưmình tình giá thành theo phương pháp tỷ lệ. Theo anh chị cách nghĩ của em như vậy có hợp lý ko.Nếu không thì anh chị nào có kinh nghiêm trong chuyện tính giá thành như vậy giúp em với. EM XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN Theo tôi, bạn nên xác định lại định mức cho sát với thực tế, từ định mức đó mình mới phân bổ CPNVLTT, CPNCTT, CPSXC theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp định mức.
By sinhvienbackkhoa
#24564 Trích: Nguyên văn bởi tuanhong Chào các anh chị. Em cần anh chị giúp đỡ trong lĩnh vực tính giá thành thành phẩm ở cty em.Cty em chuyên sản xuất hàng may mặc. Theo giám đốc thì phụ thuộc vào hóa đơn đầu ra để mua nguyên vật liệu đầu vào phụ thuộc vào định mức từng sản phẩm.Như vậy chi phí nguyên vật liệu coi như tạm ổn.Cty trong tháng bất có sản phẩm dở dang,sản xuất nhiều loại sản phẩm trong tháng,trong khi công ty tính lương công nhân theo công nhật do vậy em bất biết cách nào để tính chi phí nhân công cho từng loại sản phẩm. Đồng thời (gian) chi phí sản xuất chung cũng vậy. Theo em nghĩ thì em sẽ phụ thuộc vào giá bán sản phẩm để tính tỷ lệ giữa các sản phẩm.Từ đó mình sẽ có cơ sở để tình chi phí nhân công và chi phí sản xuất chung cho từng loại sản phẩm theo tỷ lệ đó.Coicoi nhưmình tình giá thành theo phương pháp tỷ lệ. Theo anh chị cách nghĩ của em như vậy có hợp lý ko.Nếu không thì anh chị nào có kinh nghiêm trong chuyện tính giá thành như vậy giúp em với. EM XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN Hình như Daniel vừa gửi book tính giá thành may mặc cho bạn rồi mà. Phương án đó là tối ưu nhất, phân bổ chi phí nvl phụ ( phụ liệu), nhân công, sxc theo tiêu thức chi phí vật liệu chính, như tinh thần của Linh sư nói đó.
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement