chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
Nội quy chuyên mục: Ai có thắc mắc về thuế, kế toán xin mời vào mục hỏi đáp Thuế & Kế toán

Mục này chỉ dành để Chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1015637 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

Sự cần thiết của đề tài:
Tháng 5 năm 1991 hoạt động kiểm toán độc lập Việt Nam ra đời sau
thời gian dài thai nghén và khi đó chỉ có 2 công ty được Bộ Tài chính thành
lập với 15 nhân viên kiểm toán. Bây giờ nhìn lại 15 năm ra đời và phát triển
của kiểm toán độc lập chúng ta càng thấy hết vai trò và vị trí của hoạt động
kiểm toán trong nền kinh tế quốc dân. Từ loại hình hoạt động chưa hề có ở
Việt Nam nay được xã hội thừa nhận như một nhu cầu tất yếu, góp phần duy
trì và phát triển nghề nghiệp kiểm toán, kế toán Việt Nam.
Kiểm toán làm tăng mức độ tin cậy đối với các thông tin tài chính, góp
phần lành mạnh hoá các quan hệ kinh tế. Dựa vào kết quả kiểm toán, những
người sử dụng báo cáo tài chính được kiểm toán có được các thông tin khách
quan, chính xác theo đó có thể đánh giá một cách đúng đắn tình hình tài chính
cũng như kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp làm cơ sở cho các
quyết định kinh tế của mình. Bên cạnh mục tiêu chính là đưa ra ý kiến về báo
cáo tài chính, các kiểm toán viên, thông qua quá trình kiểm toán, còn có thể
đưa ra những kiến nghị giúp doanh nghiệp hoàn thiện hệ thống kiểm soát,
nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý tài chính nói riêng cũng như hoạt
động kinh doanh nói chung.
Với xu thế hội nhập và phát triển, các công ty kiểm toán đang hoạt
động trong một môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt. Họ không những
phải nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm thỏa mãn nhu cầu đa dạng của khách
hàng mà còn phải tìm mọi biện pháp để hạn chế rủi ro kiểm toán ở mức thấp
nhất. Ngoài ra, mâu thuẫn giữa chi phí và chất lượng dịch vụ cung ứng cũng
đặt ra cho họ nhiều trăn trở. Nâng cao hiệu quả áp dụng thủ tục phân tích
trong quá trình kiểm toán được xem là một trong những cách hữu
hiệu để giải quyết mâu thuẫn đó.
Bên cạnh đó, chuẩn mực kiểm toán Việt Nam VSA 520 “ Quy trình
phân tích” ra đời đã tạo cơ sở pháp lý cho kiểm toán viên Việt Nam mạnh dạn
áp dụng thủ tục phân tích trong quy trình kiểm toán của mình.
Trong quá trình thực tập tại công ty kiểm toán Ernst & Young, em nhận
thấy thủ tục phân tích được áp dụng rộng rãi và mang lại hiệu quả cao trong
quy trình kiểm toán từ giai đoạn lập kế hoạch, giai đoạn thực hiện và giai
đoạn hoàn thành kiểm toán. Do đó em chọn đề tài này với mong muốn có một
hiểu biết sâu sắc hơn về việc áp dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán báo
cáo tài chính.
Mục tiêu của đề tài:
 Thủ tục phân tích: khái niệm, kỹ thuật phân tích, trình tự áp dụng và vai
trò của thủ tục phân tích.
 Thủ tục phân tích áp dụng tại công ty kiểm toán Ernst & Young : kỹ
thuật phân tích, trình tự áp dụng.
 Minh họa bằng hồ sơ kiểm toán của khách hàng cụ thể.
 Nhận xét, đánh giá và kiến nghị cần thiết.
Phương pháp nghiên cứu:
 Thu thập và nghiên cứu tài liệu.
 Kết hợp trao đổi với kiểm toán viên và quan sát cách thực hiện
 Tham gia thực hiện kiểm toán các khách hàng của Công ty kiểm toán
Ernst & Young.
Phạm vi của đề tài:
 Do hạn chế về thời gian thực tập, em xin trình bày thủ tục phân tích
trong ba giai đoạn: chuẩn bị, thực hiện và kết thúc cuộc kiểm toán.
Riêng giai đoạn thực hiện chỉ trình bày các khoản mục thể hiện rõ nhất
thủ tục phân tích là Doanh thu, Chi phí, Nợ phải thu, Hàng tồn kho và
Giá vốn hàng bán.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement