chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
Nội quy chuyên mục: Ai có thắc mắc về thuế, kế toán xin mời vào mục hỏi đáp Thuế & Kế toán

Mục này chỉ dành để Chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1010576 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

BÀI TẬP LÃI SUẤT

1. Một khoản tín dụng 100 triệu đồng, cho vay trong vòng 1 năm. Số tiền lãi nhận được sau 1 năm cho vay là 5 triệu đồng. lãi suất cho vay là
a. 2% / năm
b. 3% / năm
c. 5% / năm
d. 7% / năm
2. Một khoản tín dụng là 200 triệu đồng, sau 1 năm cho vay số tiền nhận về là 218 triệu đồng. Lãi suất cho vay là:
a. 7% / năm
b. 9% / năm
c. 11% / năm
d. 13% / năm
3. Một khoản tín dụng là 50 triệu đồng, lãi suất là 8%/năm, thời gian cho vay là 1 năm. Số tiền cả gốc và lãi nhận về là:
a. 54 triệu đồng
b. 60 triệu đồng
c. 64 triệu đồng
d. 70 triệu đồng
4. Một khoản tín dụng 100 triệu đồng, cho vay trong 5 năm theo lãi đơn với lãi suất 8%/năm. Số tiền nhận về (gốc + lãi) sau 5 năm cho vay là:
a. 110 triệu đồng
b. 120 triệu đồng
c. 130 triệu đồng
d. 140 triệu đồng
5. Một khoản tín dụng có thời gian 6 tháng, lãi suất 1%/tháng theo lãi đơn, sau 6 tháng số tiền nhận về là 42,4 triệu. Số tiền cho vay ban đầu là:
a. 30 triệu đồng
b. 40 triệu đồng
c. 60 triệu đồng
d. 70 triệu đồng
6. Một khách hàng gửi vào ngân hàng một khoản tiền là 126,4 triệu đồng, thời hạn 90 ngày, lãi suất đơn là 4,5%/năm. Số lãi của khoản vốn là:
a. 1.422.000 đồng
b. 1.520.000 đồng
c. 1.780.000 đồng
d. 1.954.000 đồng
7. Một khoản vốn 100 triệu đồng được gửi theo lãi gộp lãi suất năm là 5%/năm. Số tiền thu được trong 8 năm là:
a. 112.342.000 đồng
b. 125.232.000 đồng
c. 142.232.000 đồng
d. 147.745.000 đống
8. Một khoản vốn 100 triệu đồng được gửi theo lãi gộp lãi suất là 5%/năm , cứ 6 tháng lãi gộp vào gốc 1 lần. Số tiền thu được sau 8 năm cho vay là:
a. 112.342.000 đồng
b. 147.745.000 đồng
c. 148.450.000 đồng
d. 215.650.000 đồng
9. Một khoản vốn 20 triệu đồng được gửi vào ngân hàng trong 11 năm theo lãi gộp, lãi suất của khoản vốn trên là bao nhiêu biết rằng số tiền thu được là 34.041.800 đồng
a. 3,5 %/năm
b. 4%/năm
c. 4,25%/năm
d. 4,95%/năm
10. Một người cho vay 4000 USD, cứ 6 tháng lãi nhập vào gốc một lần, lãi suất 6 tháng là 3,25%. Sau một thời gian cho vay người đó thu được số tiền là 5334,22 USD. Thời gian cho vay là:
a. 4,5 năm
b. 5 năm
c. 5,5 năm
d. 6 năm
11. Sau 10 năm số tiền cả gốc và lãi phải trả cho khoản tín dụng là 37.006,1 USD, lãi gộp 4%/năm. Số tiền cho vay ban đầu là
a. 25.000 USD
b. 28.000 USD
c. 32.000 USD
d. 35.000 USD
12. Một công ty vay 160 triệu đồng ở ngân hàng với lãi suất 12%/năm, tính lãi kép và ghép lãi theo quý. Hỏi 3 năm sau, công ty phải trả số lãi là bao nhiêu?
a. 65,41 triệu
b. 63,43 triệu
c. 53,21 triệu
d. 68,12 triệu
13. Chị Thương gửi tiết kiệm 400 tr.đ trong thời hạn 4 năm với lãi suất 14%/năm theo cách tính lãi kép. Số tiền lãi ở cuối năm thứ 4 Chị Lan có thể nhận xấp xỉ là:
a. 275,6 triệu
b. 243,5 triệu
c. 324,43 triệu
d. 342,3 triệu

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement