chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
Nội quy chuyên mục: Ai có thắc mắc về thuế, kế toán xin mời vào mục hỏi đáp Thuế & Kế toán

Mục này chỉ dành để Chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
By bigsun2007
#158310 Chào tất cả người.

Cho mình hỏi chút nha! Mình đang định nhận làm báo cáo cho một công ty tư. Họ nói qua tết bắt đầu đi xin mã số thuế và các giấy tờ khác. Bạn nào vừa từng làm qua rồi cho mình hỏi về những thủ tục phải làm khi công ty thành lập, hồ sơ xin cấp mã số thuế gồm những gì?

À, mình thấy công ty đăng ký khá nhiều ngàng nghề như vầy: mua bán gỗ, san lấp mặt bằng, gia công, sữa chữa sản phẩm cơ khí, mua bán nông sản, thiết bị điện, dịch vụ giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu, khai báo hải quan. Nếu vậy, khi làm báo cáo có phải tách riêng ra từng ngành nghề không vậy cà, nếu tách ra, chắc cũng hơi đuối phải không, vì nhiều lĩnh vực quá!

Thank các bạn vừa cố vấn nhé!

Thân
By Chozai
#158311
Trích:Nguyên văn bởi hangnghiem


Trước tiên bạn nộp cho cquan quản lý thuế:

1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (01 bản sao chứng thực)

2. Giấy chứng nhận đăng ký thuế (01 bản sao có sao y của doanh nghiệp)

3. Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc hay Giám Đốc (01 bản chính)

4. Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng hay người phụ trách kế toán (01 bản chính)

5. Bản đăng ký chính sách kế toán áp dụng tại doanh nghiệp

- Kỳ kế toán năm: bắt đầu từ ngày ....kết thúc vào ngày....

- Đơn vị trước tệ sử dụng trong kế toán : .....

- Chế độ kế toán áp dụng: .... (QĐ 15 hay 48)

- Hình thức kế toán áp dụng: .....

- Phương pháp kế toán hàng tồn kho: .....

- Phương pháp khấu hao tài sản cố định đang áp dụng: ....

6. Tờ khai thuế môn bài (cty bạn thành lập tháng 8 thì chỉ đóng 1/2 thuế thôi).Hàng tháng bạn làm Tờ khai thuế GTGT (Chưa phát sinh cũng phải làm), thuế TNCN (nếu có) & báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn (chưa mua HĐ vẫn phải làm )

Hàng quý làm Tờ khai tạm tính thuế TNDN.

Cuối năm thì làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn năm, quyết toán thuế TNDN, báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNCN (không phải nộp cũng phải làm quyết toán).

Bây giờ không phải đăng ký tổng quỹ lương cho cquan thuế nữa, bạn chỉ tới Phòng LĐ - TB- XH của quận/ huyện nơi cty đóng trụ sở mua Bảng đăng ký tình hình sử dụng lao động và nộp ở đó luôn nhé.Nếu bạn muốn mua hoá đơn thì thủ tục mua HĐ lần đầu nè:

- Giấy giới thiệu kèm công văn đề nghị được mua hóa đơn do người đứng đầu tổ chức ký (theo mẫu số của Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30.12.2002 của Bộ Tài chính chỉ dẫn về chuyện in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn)

- Chứng minh nhân dân (còn trong thời (gian) hạn sử dụng theo quy định của pháp luật) của người trực tiếp đi mua hóa đơn.

- Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh kèm bản photocopy.

- Giấy chứng nhận Đăng ký thuế kèm bản photocopy.

Sau khi vừa kiểm tra theo các nội dung trên thấy phù hợp, cơ quan thuế viết giấy hẹn giao cho DN hẹn ngày giải quyết bán hoá đơn, tuỳ theo từng trường hợp cụ thể cơ quan thuế quyết định thời (gian) gian hẹn, nhưng tối đa không quá 5 ngày (ngày làm việc) kể từ ngày nhận hồ sơ. Trong thời (gian) gian hẹn cơ sở kinh doanh, cơ quan thuế kiểm tra thực tế địa điểm kinh doanh để xác định thực tế cơ sở kinh doanh có kinh doanh tại địa điểm khai báo hay không. Sau khi kiểm tra thực tế nếu đủ điều kiện, cơ quan thuế làm thủ tục cấp sổ mua hoá đơn cho DN.


Tiện đây chị cho em hỏi luôn.nếu Cty em thành lập từ tháng 5 đến giờ vẫn chưa đăng ký "chính sách kế toán" thì có sao không? Giờ mới đăng ký thì có bị phạt không? và mức phạt như thế nào ah?
By valentine_29071993
#158315 Trước tiên bạn nộp cho cquan quản lý thuế:

1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (01 bản sao chứng thực)

2. Giấy chứng nhận đăng ký thuế (01 bản sao có sao y của doanh nghiệp)

3. Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc hay Giám Đốc (01 bản chính)

4. Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng hay người phụ trách kế toán (01 bản chính)

5. Bản đăng ký chính sách kế toán áp dụng tại doanh nghiệp

- Kỳ kế toán năm: bắt đầu từ ngày ....kết thúc vào ngày....

- Đơn vị trước tệ sử dụng trong kế toán : .....

- Chế độ kế toán áp dụng: .... (QĐ 15 hay 48)

- Hình thức kế toán áp dụng: .....

- Phương pháp kế toán hàng tồn kho: .....

- Phương pháp khấu hao tài sản cố định đang áp dụng: ....

6. Tờ khai thuế môn bài (cty bạn thành lập tháng 8 thì chỉ đóng 1/2 thuế thôi).Hàng tháng bạn làm Tờ khai thuế GTGT (Chưa phát sinh cũng phải làm), thuế TNCN (nếu có) & báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn (chưa mua HĐ vẫn phải làm )

Hàng quý làm Tờ khai tạm tính thuế TNDN.

Cuối năm thì làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn năm, quyết toán thuế TNDN, báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNCN (không phải nộp cũng phải làm quyết toán).

Bây giờ không phải đăng ký tổng quỹ lương cho cquan thuế nữa, bạn chỉ tới Phòng LĐ - TB- XH của quận/ huyện nơi cty đóng trụ sở mua Bảng đăng ký tình hình sử dụng lao động và nộp ở đó luôn nhé.Nếu bạn muốn mua hoá đơn thì thủ tục mua HĐ lần đầu nè:

- Giấy giới thiệu kèm công văn đề nghị được mua hóa đơn do người đứng đầu tổ chức ký (theo mẫu số của Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30.12.2002 của Bộ Tài chính chỉ dẫn về chuyện in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn)

- Chứng minh nhân dân (còn trong thời (gian) hạn sử dụng theo quy định của pháp luật) của người trực tiếp đi mua hóa đơn.

- Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh kèm bản photocopy.

- Giấy chứng nhận Đăng ký thuế kèm bản photocopy.

Sau khi vừa kiểm tra theo các nội dung trên thấy phù hợp, cơ quan thuế viết giấy hẹn giao cho DN hẹn ngày giải quyết bán hoá đơn, tuỳ theo từng trường hợp cụ thể cơ quan thuế quyết định thời (gian) gian hẹn, nhưng tối đa không quá 5 ngày (ngày làm việc) kể từ ngày nhận hồ sơ. Trong thời (gian) gian hẹn cơ sở kinh doanh, cơ quan thuế kiểm tra thực tế địa điểm kinh doanh để xác định thực tế cơ sở kinh doanh có kinh doanh tại địa điểm khai báo hay không. Sau khi kiểm tra thực tế nếu đủ điều kiện, cơ quan thuế làm thủ tục cấp sổ mua hoá đơn cho DN.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement