chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
Nội quy chuyên mục: Ai có thắc mắc về thuế, kế toán xin mời vào mục hỏi đáp Thuế & Kế toán

Mục này chỉ dành để Chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
By dungtq2412_ihere
#143318 Chào các bạn! Đây là lần đầu tiên mình viết bài, mong các bạn giúp đỡ nhen!

Theo TT 201 ngày 15/10/2009 của BTC:

2.1. Đối với chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh do chuyện đánh giá lại số dư cuối năm là: trước mặt, trước gửi, trước đang chuyển, các khoản nợ ngắn hạn (1 năm trở xuống) có gốc ngoại tệ tại thời (gian) điểm lập báo cáo tài chính thì không hạch toán vào chi phí hay thu nhập mà để số dư trên báo cáo tài chính, đầu năm sau ghi bút toán ngược lại để xoá số dư.

Mình ví dụ trường hợp:

SDCK2009 tk 331: 1.000 USD = 16.900.000 đ

Tỷ giá NHNN 31/12/2009: 17.941 đ/USD

Giá trị đánh giá lại Tk 331 = 17.941.000 đ

Hạch toán như sau:

Nợ 413/Có 331 = 1.041.000 đ ( 17.941.000 - 16.900.000)

Treo 413 trên báo cáo tài chính theo TT 201.

Nhưng mình không hiểu đầu năm sau hạch toán bút toán ngược lại để xóa số dư là sao? Nếu hạch toán là Nợ 331/Có 413 = 1.041.000 đ thì cuối năm ta phải đánh giá lại làm gì nữa?

Rồi kế toán sẽ phụ thuộc vào tỷ giá nào để xác định chênh lệch tỷ giá khi thanh toán cho nhà cung cấp, 16.900 hay 17.941?

Vài câu hỏi rất mong được các bạn giúp đỡ! Xin chân thành cảm ơn!
By jayhong89
#143519
Trích:Nguyên văn bởi Nguoidalat


Chào các bạn! Đây là lần đầu tiên mình viết bài, mong các bạn giúp đỡ nhen!

Theo TT 201 ngày 15/10/2009 của BTC:

2.1. Đối với chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh do chuyện đánh giá lại số dư cuối năm là: trước mặt, trước gửi, trước đang chuyển, các khoản nợ ngắn hạn (1 năm trở xuống) có gốc ngoại tệ tại thời (gian) điểm lập báo cáo tài chính thì không hạch toán vào chi phí hay thu nhập mà để số dư trên báo cáo tài chính, đầu năm sau ghi bút toán ngược lại để xoá số dư.

Mình ví dụ trường hợp:

SDCK2009 tk 331: 1.000 USD = 16.900.000 đ

Tỷ giá NHNN 31/12/2009: 17.941 đ/USD

Giá trị đánh giá lại Tk 331 = 17.941.000 đ

Hạch toán như sau:

Nợ 413/Có 331 = 1.041.000 đ ( 17.941.000 - 16.900.000)

Treo 413 trên báo cáo tài chính theo TT 201.

Nhưng mình không hiểu đầu năm sau hạch toán bút toán ngược lại để xóa số dư là sao? Nếu hạch toán là Nợ 331/Có 413 = 1.041.000 đ thì cuối năm ta phải đánh giá lại làm gì nữa?

Rồi kế toán sẽ phụ thuộc vào tỷ giá nào để xác định chênh lệch tỷ giá khi thanh toán cho nhà cung cấp, 16.900 hay 17.941?

Vài câu hỏi rất mong được các bạn giúp đỡ! Xin chân thành cảm ơn!


17.941 là tỷ giá chênh lệch khi phát sinh tại thời (gian) điểm trả nợ nên được dùng để xác định chênh lệchnhưng tui không hiểu thông tư 201 của bạn, theo QD 15 của CP thì các khoản liên quan ngoại tệ có xuất hiện chênh lệch thì đưa vào 515 hay 635, chứ không có hạch toán giảm
By dragonle_07
#143522
Trích:Nguyên văn bởi Nguoidalat


Chào các bạn! Đây là lần đầu tiên mình viết bài, mong các bạn giúp đỡ nhen!

Theo TT 201 ngày 15/10/2009 của BTC:

2.1. Đối với chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh do chuyện đánh giá lại số dư cuối năm là: trước mặt, trước gửi, trước đang chuyển, các khoản nợ ngắn hạn (1 năm trở xuống) có gốc ngoại tệ tại thời (gian) điểm lập báo cáo tài chính thì không hạch toán vào chi phí hay thu nhập mà để số dư trên báo cáo tài chính, đầu năm sau ghi bút toán ngược lại để xoá số dư.

Mình ví dụ trường hợp:

SDCK2009 tk 331: 1.000 USD = 16.900.000 đ

Tỷ giá NHNN 31/12/2009: 17.941 đ/USD

Giá trị đánh giá lại Tk 331 = 17.941.000 đ

Hạch toán như sau:

Nợ 413/Có 331 = 1.041.000 đ ( 17.941.000 - 16.900.000)

Treo 413 trên báo cáo tài chính theo TT 201.

Nhưng mình không hiểu đầu năm sau hạch toán bút toán ngược lại để xóa số dư là sao? Nếu hạch toán là Nợ 331/Có 413 = 1.041.000 đ thì cuối năm ta phải đánh giá lại làm gì nữa?

Rồi kế toán sẽ phụ thuộc vào tỷ giá nào để xác định chênh lệch tỷ giá khi thanh toán cho nhà cung cấp, 16.900 hay 17.941?

Vài câu hỏi rất mong được các bạn giúp đỡ! Xin chân thành cảm ơn!


17.941 là tỷ giá chênh lệch khi phát sinh tại thời (gian) điểm trả nợ nên được dùng để xác định chênh lệchnhưng tui không hiểu thông tư 201 của bạn, theo QD 15 của CP thì các khoản liên quan ngoại tệ có xuất hiện chênh lệch thì đưa vào 515 hay 635, chứ không có hạch toán giảm
By Milap
#143521 Điều chỉnh tỷ giá cuối năm: trong trường hợp tỷ giá thực tế cao hơn tỷ giá vừa hạch toán trên sổ kế toán: Chênh lệch tăng nợ phải trả = ngoại tệ do tỷ giá tăng

Nợ 413/có 331 : 1.041.000

Tính chất của TK 413 là bù trừ, không có số dư: cuối niên độ kế toán tổng SPS bên nợ lớn hơn tổng SPS bên có thì kết chuyển vào TK 635 (khoản chênh lêch), còn ngược lại thì kết chuyển vào TK 515.
By o0onh04nho0o
#143523 Điều chỉnh tỷ giá cuối năm: trong trường hợp tỷ giá thực tế cao hơn tỷ giá vừa hạch toán trên sổ kế toán: Chênh lệch tăng nợ phải trả = ngoại tệ do tỷ giá tăng

Nợ 413/có 331 : 1.041.000

Tính chất của TK 413 là bù trừ, không có số dư: cuối niên độ kế toán tổng SPS bên nợ lớn hơn tổng SPS bên có thì kết chuyển vào TK 635 (khoản chênh lêch), còn ngược lại thì kết chuyển vào TK 515.
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement