chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
Nội quy chuyên mục: Ai có thắc mắc về thuế, kế toán xin mời vào mục hỏi đáp Thuế & Kế toán

Mục này chỉ dành để Chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
By rainy_spirit
#138247 các bạn cho mình hỏi, mình mới về làm KT ở nhà nghỉ mát của ngành CA. DT chủ yếu là cho thuêphòng chốngnghỉ và phục vụ ăn uống. Có doanh thu phục vụ khách ngoài và có xuất HĐ VAT, cuối năm làm quyết toán thuế TNDN nhưng mình không biết phân bổ chi phí như thế nào để CQ thuế chấp nhận. Cụ thể như sau:

doanh thu cán bộ nội bộ :1.200.000đ;

doanh thu ngoài: trong đó DT cho thuêphòng chống170.000.000đ

DT dịch vụ ăn uống 100.000.000đ

CP như sau: - CP điện, nước, thuê bao VTC cả năm : 393.281.745

- Mua sắm CC-DC đầu mùa : 68.225.000đ

- Lương trả NVHĐ : 75.000.000đ

- ăn ca 151.000.000đ

- Hành chính phí : 300.000.00đ

- CP mua thực phẩm : 1.280.000.000đ

Toàn bộ các khoản trước chi phí trên đều từ nguồn vốn ngân sách cấp về.

Và các bạn giúp mình thể hiện các số liệu trên trên Bảng cân đối KT và bảng KQ HĐKD giúp mình với. Xin chân thành Thank

(Đơn vị mình trực thuộc sở và không trực tiếp quản lý theo dõi TSCĐ nên không có số liệu)
By namchautucongtu
#138493
Trích:Nguyên văn bởi chuduc


các bạn cho mình hỏi, mình mới về làm KT ở nhà nghỉ mát của ngành CA. DT chủ yếu là cho thuêphòng chốngnghỉ và phục vụ ăn uống. Có doanh thu phục vụ khách ngoài và có xuất HĐ VAT, cuối năm làm quyết toán thuế TNDN nhưng mình không biết phân bổ chi phí như thế nào để CQ thuế chấp nhận. Cụ thể như sau:

doanh thu cán bộ nội bộ :1.200.000đ;

doanh thu ngoài: trong đó DT cho thuêphòng chống170.000.000đ

DT dịch vụ ăn uống 100.000.000đ

CP như sau: - CP điện, nước, thuê bao VTC cả năm : 393.281.745

- Mua sắm CC-DC đầu mùa : 68.225.000đ

- Lương trả NVHĐ : 75.000.000đ

- ăn ca 151.000.000đ

- Hành chính phí : 300.000.00đ

- CP mua thực phẩm : 1.280.000.000đ

Toàn bộ các khoản trước chi phí trên đều từ nguồn vốn ngân sách cấp về.

Và các bạn giúp mình thể hiện các số liệu trên trên BCTC giúp mình với. Xin chân thành Thank

(Đơn vị mình trực thuộc sở và không trực tiếp quản lý theo dõi TSCĐ nên không có số liệu)


toàn bộ chi phí do ngân sách cấp thì toàn bộ doanh thu là lợi nhuận rồi , trên báo cáo tài chính thì lập bình thường theo mẫu của QĐ19/2006 dùng cho đơn vị HCSN , còn trong quyết toán thuế TNDN năm thì toàn bộ doanh thu đó là lợi nhuận trước thuế.
By Wilmer
#138494
Trích:Nguyên văn bởi chuduc


các bạn cho mình hỏi, mình mới về làm KT ở nhà nghỉ mát của ngành CA. DT chủ yếu là cho thuêphòng chốngnghỉ và phục vụ ăn uống. Có doanh thu phục vụ khách ngoài và có xuất HĐ VAT, cuối năm làm quyết toán thuế TNDN nhưng mình không biết phân bổ chi phí như thế nào để CQ thuế chấp nhận. Cụ thể như sau:

doanh thu cán bộ nội bộ :1.200.000đ;

doanh thu ngoài: trong đó DT cho thuêphòng chống170.000.000đ

DT dịch vụ ăn uống 100.000.000đ

CP như sau: - CP điện, nước, thuê bao VTC cả năm : 393.281.745

- Mua sắm CC-DC đầu mùa : 68.225.000đ

- Lương trả NVHĐ : 75.000.000đ

- ăn ca 151.000.000đ

- Hành chính phí : 300.000.00đ

- CP mua thực phẩm : 1.280.000.000đ

Toàn bộ các khoản trước chi phí trên đều từ nguồn vốn ngân sách cấp về.

Và các bạn giúp mình thể hiện các số liệu trên trên BCTC giúp mình với. Xin chân thành Thank

(Đơn vị mình trực thuộc sở và không trực tiếp quản lý theo dõi TSCĐ nên không có số liệu)


toàn bộ chi phí do ngân sách cấp thì toàn bộ doanh thu là lợi nhuận rồi , trên báo cáo tài chính thì lập bình thường theo mẫu của QĐ19/2006 dùng cho đơn vị HCSN , còn trong quyết toán thuế TNDN năm thì toàn bộ doanh thu đó là lợi nhuận trước thuế.
By tracgiahan96
#138552 chắc mình chưa giải thích rõ. ĐV mình có CB nghỉ dưỡng theo phiếu tổng mức phiếu nghỉ là 1.200.000 căn cứ vào đó bộ rót về 1.200.000 cái đó không phải là lợi nhuận. Doanh thu xuất HĐ thực tế chỉ có 270.000.000đ thôi vậy mình phải phân bổ số chi phí trên như thế nào cho hợp lý được bạn. Hãy giúp mình
By kuku_t3
#138553 chắc mình chưa giải thích rõ. ĐV mình có CB nghỉ dưỡng theo phiếu tổng mức phiếu nghỉ là 1.200.000 căn cứ vào đó bộ rót về 1.200.000 cái đó không phải là lợi nhuận. Doanh thu xuất HĐ thực tế chỉ có 270.000.000đ thôi vậy mình phải phân bổ số chi phí trên như thế nào cho hợp lý được bạn. Hãy giúp mình
By Nguyen_yeu
#138564
Trích:Nguyên văn bởi chuduc


chắc mình chưa giải thích rõ. ĐV mình có CB nghỉ dưỡng theo phiếu tổng mức phiếu nghỉ là 1.200.000 căn cứ vào đó bộ rót về 1.200.000 cái đó không phải là lợi nhuận. Doanh thu xuất HĐ thực tế chỉ có 270.000.000đ thôi vậy mình phải phân bổ số chi phí trên như thế nào cho hợp lý được bạn. Hãy giúp mình


Theo mình cơ sở để phân bổ chi phí hợp lệ có thể là thời (gian) gian phục vụ khách nghỉ

- Thời gian đối với khách nội bộ: căn cứ phiếu nghỉ của mỗi người để tính ra thời (gian) gian của toàn bộ khách nội bộ ( chắc chắn trong phiếu nghỉ sẽ ghi rõ thời (gian) gian nghỉ)

- Thời gian phục vụ khách ngoài (dịch vụ) : căn cứ trên hoá đơn gtgt vừa xuất cho khách.

Tổng cộng chi phí chia cho tổng thời (gian) gian để phân bổ cho phần doanh thu phục vụ khách ngoài. hay có thể qui ra trước đối với toàn bộ thời (gian) gian cho thuê phòng, kể cả phục vụ nội bộ, để có cơ sở phân bổ theo doanh thu.

Trường hợp không xác định được hay không tìm cơ sở phân bổ chi phí được thì sẽ tính thuế trên doanh thu=5% x 270t = 13,5t
By thangngaydaukho_nguoitoikhongyeu
#138568
Trích:Nguyên văn bởi chuduc


chắc mình chưa giải thích rõ. ĐV mình có CB nghỉ dưỡng theo phiếu tổng mức phiếu nghỉ là 1.200.000 căn cứ vào đó bộ rót về 1.200.000 cái đó không phải là lợi nhuận. Doanh thu xuất HĐ thực tế chỉ có 270.000.000đ thôi vậy mình phải phân bổ số chi phí trên như thế nào cho hợp lý được bạn. Hãy giúp mình


Theo mình cơ sở để phân bổ chi phí hợp lệ có thể là thời (gian) gian phục vụ khách nghỉ

- Thời gian đối với khách nội bộ: căn cứ phiếu nghỉ của mỗi người để tính ra thời (gian) gian của toàn bộ khách nội bộ ( chắc chắn trong phiếu nghỉ sẽ ghi rõ thời (gian) gian nghỉ)

- Thời gian phục vụ khách ngoài (dịch vụ) : căn cứ trên hoá đơn gtgt vừa xuất cho khách.

Tổng cộng chi phí chia cho tổng thời (gian) gian để phân bổ cho phần doanh thu phục vụ khách ngoài. hay có thể qui ra trước đối với toàn bộ thời (gian) gian cho thuê phòng, kể cả phục vụ nội bộ, để có cơ sở phân bổ theo doanh thu.

Trường hợp không xác định được hay không tìm cơ sở phân bổ chi phí được thì sẽ tính thuế trên doanh thu=5% x 270t = 13,5t
By dinhcongky_vn
#138613
Trích:Nguyên văn bởi chuduc


chắc mình chưa giải thích rõ. ĐV mình có CB nghỉ dưỡng theo phiếu tổng mức phiếu nghỉ là 1.200.000 căn cứ vào đó bộ rót về 1.200.000 cái đó không phải là lợi nhuận. Doanh thu xuất HĐ thực tế chỉ có 270.000.000đ thôi vậy mình phải phân bổ số chi phí trên như thế nào cho hợp lý được bạn. Hãy giúp mình


1- như bài đầu tiên bạn vừa viết : tòan bộ chi phí là do ngân sách cấp để làm ra (tạo) ra doanh thu xuất hóa đơn 270.000.000 nên chi phí đó không thể nào phân bổ vào họat động kinh doanh được vì thế khỏan doanh thu đó 100% là lợi nhuận trước thuế.Nếu bạn phân bổ chi phí vào họat động kinh doanh thì phần vừa phân bổ sẽ phải hòan trả ngân sách ( nếu nhận trực tiếp từ kho bạc ) hay cấp trên (nếu nhận trực tiếp từ cấp trên).

2- CB nghỉ dưỡng theo phiếu tổng mức phiếu nghỉ là 1.200.000 căn cứ vào đó bộ rót về 1.200.000 thì cái khoản này chỉ là thu hộ chi hộ nên không coi là doanh thu và chi phí của đơn vị mà hạch tóan phải thu , phải trả khác cũng được nếu các chứng từ chi phí cho khỏan 1.200.000 này không mang tên đơn vị , nếu chứng từ chi phí cho khỏan này mang tên đơn vị thì coi như đó là doanh thu - chi phí của hoạt động kinh doanh nhưng không có lãi.
By lam_nguyen450
#138620
Trích:Nguyên văn bởi chuduc


chắc mình chưa giải thích rõ. ĐV mình có CB nghỉ dưỡng theo phiếu tổng mức phiếu nghỉ là 1.200.000 căn cứ vào đó bộ rót về 1.200.000 cái đó không phải là lợi nhuận. Doanh thu xuất HĐ thực tế chỉ có 270.000.000đ thôi vậy mình phải phân bổ số chi phí trên như thế nào cho hợp lý được bạn. Hãy giúp mình


1- như bài đầu tiên bạn vừa viết : tòan bộ chi phí là do ngân sách cấp để làm ra (tạo) ra doanh thu xuất hóa đơn 270.000.000 nên chi phí đó không thể nào phân bổ vào họat động kinh doanh được vì thế khỏan doanh thu đó 100% là lợi nhuận trước thuế.Nếu bạn phân bổ chi phí vào họat động kinh doanh thì phần vừa phân bổ sẽ phải hòan trả ngân sách ( nếu nhận trực tiếp từ kho bạc ) hay cấp trên (nếu nhận trực tiếp từ cấp trên).

2- CB nghỉ dưỡng theo phiếu tổng mức phiếu nghỉ là 1.200.000 căn cứ vào đó bộ rót về 1.200.000 thì cái khoản này chỉ là thu hộ chi hộ nên không coi là doanh thu và chi phí của đơn vị mà hạch tóan phải thu , phải trả khác cũng được nếu các chứng từ chi phí cho khỏan 1.200.000 này không mang tên đơn vị , nếu chứng từ chi phí cho khỏan này mang tên đơn vị thì coi như đó là doanh thu - chi phí của hoạt động kinh doanh nhưng không có lãi.
By chauminhlinh
#138752
Trích:Nguyên văn bởi kimchi9005


1- như bài đầu tiên bạn vừa viết : tòan bộ chi phí là do ngân sách cấp để làm ra (tạo) ra doanh thu xuất hóa đơn 270.000.000 nên chi phí đó không thể nào phân bổ vào họat động kinh doanh được vì thế khỏan doanh thu đó 100% là lợi nhuận trước thuế.Nếu bạn phân bổ chi phí vào họat động kinh doanh thì phần vừa phân bổ sẽ phải hòan trả ngân sách ( nếu nhận trực tiếp từ kho bạc ) hay cấp trên (nếu nhận trực tiếp từ cấp trên).

2- CB nghỉ dưỡng theo phiếu tổng mức phiếu nghỉ là 1.200.000 căn cứ vào đó bộ rót về 1.200.000 thì cái khoản này chỉ là thu hộ chi hộ nên không coi là doanh thu và chi phí của đơn vị mà hạch tóan phải thu , phải trả khác cũng được nếu các chứng từ chi phí cho khỏan 1.200.000 này không mang tên đơn vị , nếu chứng từ chi phí cho khỏan này mang tên đơn vị thì coi như đó là doanh thu - chi phí của hoạt động kinh doanh nhưng không có lãi.


1/ Đơn vị SNCT được hết dụng cơ sở v/c để tăng thu, chi phí phục vụ cho hđkd phải tách riêng, trường hợp không tách riêng thì cuối năm tính thuế theo phương pháp trực tiếp trên DT (5% đối với dịch vụ)

2/ Số trước Bộ cấp về là khoản kinh phí cấp trên,phải hạch toán theo dõi và quyết toán theo nguồn kinh phí cấp trên cấp, chi không hết thì trả lại (thường ai cũng cố xài cho hết). Không theo dõi khoản phải thu phải trả được.
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement