chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
Nội quy chuyên mục: Ai có thắc mắc về thuế, kế toán xin mời vào mục hỏi đáp Thuế & Kế toán

Mục này chỉ dành để Chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
By Dickon
#134043 Cả nhà giúp em với. Bây giờ công ty em co dư mọt khoản tiền. bên em đem rút gửi tiết kiểm lấy lãi suất có kỳ hạn cho cao. vậy bây giờ em hạcht toàn như thế nào. Lãi trước gửi lấy sau khi hết kỳ hạn
By Kenrick
#134047
Trích:Nguyên văn bởi wenjun


Cả nhà giúp em với. Bây giờ công ty em co dư mọt khoản tiền. bên em đem rút gửi tiết kiểm lấy lãi suất có kỳ hạn cho cao. vậy bây giờ em hạcht toàn như thế nào. Lãi trước gửi lấy sau khi hết kỳ hạn


Mình thấy 1 số cty làm như thế này,mặc dù không đúng ntắc kế toán lắm: Rút TGNH gửi lấy lãi nhưg vẫn hạch toán nhập quỹ TM.làm như vậy khoản lãi đó dùng để chi cho dn những khoản chi không hợp lý ấy.
By tu_tra_loi
#134057
Trích:Nguyên văn bởi phuongthu


nếu kỳ hạch toán của cty bạn là năm dương lịch thì kỳ hạn trước gửi này thuộc 2 năm tài chính rồi, bạn hạch toán vào 228 nhé.


vậy mình có hai khoản tiết kiệm một một khoản kỳ hạn 1 tháng và một khoản kỳ hạn 2 tháng mình gửi 3 tháng 12, một cái lãi suất 0.95% một cái lãi xuất 10% vậy bây giờ tháng 12 minhg phải hạch toán như thế nào. mong cả nhà giúp dỡ
By [email protected]
#134068
Trích:Nguyên văn bởi wenjun


kỳ hạn ở đây tính theo tháng hay theo năm.nếu bên em gửi từ tháng 12 năm 2009 thì hạch toán vào 128 hay 228.


nếu kỳ hạch toán của cty bạn là năm dương lịch thì kỳ hạn trước gửi này thuộc 2 năm tài chính rồi, bạn hạch toán vào 228 nhé.
By luuly_maunho
#134086 1)khi đem trước đi gửi

nợ 128

có 111

a) nếu nhận lãi ngay thì ghi

nợ 111

có 3387

-sau đó hànhg tháng hạch toán coicoi như1 khoản dthu

nợ 3387

có 515

b) nếu nhận lải hàng tháng

nợ 111

có 515

c) nếu nhận lãi trả sau thì hàng tháng ghi

nợ 138

có 515

-đến lúc lãnh lãi ghi

nợ 111

có 138

2) đến cuối kì rút trước về ghi

nợ 111

có 128
By girldatinh_timboylangtu51
#134094
Trích:Nguyên văn bởi wenjun


Cả nhà giúp em với. Bây giờ công ty em co dư mọt khoản tiền. bên em đem rút gửi tiết kiểm lấy lãi suất có kỳ hạn cho cao. vậy bây giờ em hạcht toàn như thế nào. Lãi trước gửi lấy sau khi hết kỳ hạn


bạn hạch toán vào khoản đầu tư tài chính ngắn hạn hay dài hạn theo kỳ hạn gửi trước nhá... lãi trước gửi lấy sau khi hết kỳ hạn thì vẫn phải hạch toán doanh thu tài chính hàng tháng, theo giấy báo của ngân hàng, hay tự tính

N128,228

C515:

các tháng sau, khi tính lãi phải cộng cả lãi tháng trước vào gốc để tính lãi theo lãi suất.
By aam_kazegura151
#134097
Trích:Nguyên văn bởi phuongthu


bạn hạch toán vào khoản đầu tư tài chính ngắn hạn hay dài hạn theo kỳ hạn gửi trước nhá... lãi trước gửi lấy sau khi hết kỳ hạn thì vẫn phải hạch toán doanh thu tài chính hàng tháng, theo giấy báo của ngân hàng, hay tự tính

N128,228

C515:

các tháng sau, khi tính lãi phải cộng cả lãi tháng trước vào gốc để tính lãi theo lãi suất.


kỳ hạn ở đây tính theo tháng hay theo năm.nếu bên em gửi từ tháng 12 năm 2009 thì hạch toán vào 128 hay 228.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement