chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
Nội quy chuyên mục: Ai có thắc mắc về thuế, kế toán xin mời vào mục hỏi đáp Thuế & Kế toán

Mục này chỉ dành để Chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
By Thacker
#133827 Công ty em mua 1 bộ máy vi tính dưới 10tr thì tính là công cụ dụng cụ. Em định khoản là N153/N133/c111.Cuối kỳ phân bổ N642/C242 không biết em định khoản thế đúng không nhỉ? Nếu là TSCĐ em cũng định khoản như thế ạ thay N153 bang N211?
By traitimmauhong93
#133828
Trích:Nguyên văn bởi hongnhung123


Công ty em mua 1 bộ máy vi tính dưới 10tr thì tính là công cụ dụng cụ. Em định khoản là N153/N133/c111.Cuối kỳ phân bổ N642/C242 không biết em định khoản thế đúng không nhỉ? Nếu là TSCĐ em cũng định khoản như thế ạ thay N153 bang N211?


Máy tính <10tr -' + '-> chỉ được coi là ccdc

Cách h,toán

+ mua về nhập kho: N153; N133/C111,112,331

+ khi xuất dùng:

BT1:N142, 242/C153: 100% gtri xuất dùng

BT2:N627, 641, 642/C142, 242: gtri PB lần đầu (hay N154, 642 - QĐ 48)

(các kỳ sau ghi BT2)

+ khi báo hỏng:

N111,112,152,334,138: thu hồi

N627, 641, 642: GTCL - thu hồi

C142, 242: GTCL
By rua1410
#133834
Trích:Nguyên văn bởi hongnhung123


Công ty em mua 1 bộ máy vi tính dưới 10tr thì tính là công cụ dụng cụ. Em định khoản là N153/N133/c111.Cuối kỳ phân bổ N642/C242 không biết em định khoản thế đúng không nhỉ? Nếu là TSCĐ em cũng định khoản như thế ạ thay N153 bang N211?


Khi đưa vào sử dụng, bạn định khoản:

Nợ TK 242

Có TK 153:

Sau đó định kỳ bạn phân bổ vào chi phí:

Nợ TK 642

Có TK 242

Còn nếu là tài sản cố định thì ngoài bút toán Nợ tk 211 nợ tk 133 có tk 111 bạn còn phải có thêm bút toán kết chuyển nguồn. Và phải trích khấu hao đó bạn chứ không phân bổ như công cụ công cụ đau bạn nha.

Thân!Chúc bạn tất cả điều tốt lành
By iloveyou.pipapipo
#133839
Trích:Nguyên văn bởi hongnhung123


Công ty em mua 1 bộ máy vi tính dưới 10tr thì tính là công cụ dụng cụ. Em định khoản là N153/N133/c111.Cuối kỳ phân bổ N642/C242 không biết em định khoản thế đúng không nhỉ? Nếu là TSCĐ em cũng định khoản như thế ạ thay N153 bang N211?


Chỗ bôi màu ấy bạn..phân bổ thì đúng rùi tuy nhiên bạn vừa có bút toán xuất kho CCDC đâu mờ phân với bổ chứ hả??-phải có bút toán NỢ Tk 142,,,242/ có TK 153 vừa rùi từ đó mới phân bổ vào cp trong kì.......Dùng ở bộ phận nào thì phân bổ cho bộ phận ấy nhé bạn!Còn vấn đề nếu nó là TSCD thì thay Nợ 153= 211.........lúc mua về là đúng rùi.............Còn TSCD không phân bổ mà người ta khấu hao.............! Bạn xem lại phần hành KT TSCD và CCDC nhé!
By hoangngocvu_12a3
#133856
Trích:Nguyên văn bởi hongnhung123


Công ty em mua 1 bộ máy vi tính dưới 10tr thì tính là công cụ dụng cụ. Em định khoản là N153/N133/c111.Cuối kỳ phân bổ N642/C242 không biết em định khoản thế đúng không nhỉ? Nếu là TSCĐ em cũng định khoản như thế ạ thay N153 bang N211?


tài sản cố định thì phải trích khấu hao chứ không phân bổ giá trị như công cụ dụng cụ, chỉ được ghi giảm tscd trong các trường hợp xoá sổ tscd (tscd không còn trong doanh nghiệp) hay được cơ quan có thẩm quyền quyết định đánh giá lại.

trích khấu hao vào cp trong kỳ

N6....

C214
By mymymyeva
#133862 Tài sản có giá trị từ 10tr trở lên được coi là TSCĐ và phải trích khấu hao. avf tùy theo mơi dùng mà phân bổ khấu hao vào 627,641,642.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement