chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
Nội quy chuyên mục: Ai có thắc mắc về thuế, kế toán xin mời vào mục hỏi đáp Thuế & Kế toán

Mục này chỉ dành để Chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
By Botulf
#131591 các bạn ơi cho mình hỏi CPCĐ, CPBĐ thì bao gồm những khỏan nào??? Trả lời nhanh hộ mình với. Mai có tiết kiểm tra rồi hjc
By Katano_Fatthai
#131655 biến phí: hoa hồng bán hàng, nhân công trực tiếp, NVL trực tiếp, bao bì sản phẩm, chiết khấu thương mại....

định phí: khấu hao TSCĐ, trước lương tháng, 1 phần chi phí dịch vụ mua ngoài (cước thuê bao điện thoại bàn, internet...), quảng cáo...........
By littleprincess2508
#131700 biến phí là những khoản chi phí thay đổi theo sản lượng như nguyên vật liệu trực tiếp , lương nhân viên trả theo sản phẩm,...nói chung là nó thay đổi theo sản lượng.

còn định phí là những khoản chi phí bất đổi theo sản lượng mà nó cố định , nếu bất sản xuất trong tháng thì vẫn phải chi ra như trước thuê nhà xưởng, thiết bị, khấu hao , trước lương trả theo tháng của nhân viên bán hàng, quảnlý doanh nghiệp...

Bạn hãy hiểu là như thế và tuỳ vào đề bài mà xác định

chúc bạn làm bài kiểm tra tốt
By cacpt2000
#131731 Mình hiểu đơn giản mong có thể đóng lũy chút sức mọn

Biến phí là những khoản chi phí có thể có hay có thể bất trong quá trình HĐSXKD

Định phí là những khoản chi phí bất thể thay đổi được trong quá trình HĐSXKD. VD: trước lương, KHTSCĐ...

Chúc Bạn thi may mắn!
By lemanhtruong_hpvn
#131758 Cách định nghĩa khác:Biến phí là những chi phí tăng giảm cùng tỷ lệ với tăng giảm doanh thu.

Còn định phí là những chi phí tăng giảm bất cùng tỷ lệ với tăng giảm doanh thu.
By Bronsonn
#131774 Định phí là chi phí cố định, bất thay đổi, trên tổng thể. VD: 1 tháng bạn phải trả 1tr cho trước thuê mặt bằng cho dù bạn có bán hàng hay đóng cửa. Nhưng thay đổi trên từng đơn vị sản phẩm. VD: bạn làm ra 1000 sp thì chi phí sẽ là A/1000, còn nếu 10000sp thì rõ ràng chi phí trên sản phẩm sẽ rẻ hơn.

Biến phí là chi phí biến đổi. VD: chi phí điện nước...đâu ai biết tháng này sd bao nhiêu đến khi có hoá đơn.
By trongmatanh_em_latatca_hq90
#131806 *Biến phí (còn gọi là chi phí tiềm biến):

Trong các doanh nghề sản xuất thì biến phí bao gồm: Nguyên liệu, vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp, và một số khoản của chi phí sản xuất chung như Phụ tùng sửa chữa máy móc, chi phí điện thoại, chi phí điện nước... Tổng chi phí này thay đổi tỷ lệ thuận với sự biến động về mức độ hoạt động.

Trong các DN thương mại thì biến phí gồm chi phí cửa hàng, hoa hồng trả cho người bán hàng.

Biến phí có thể chia làm 2 loại:

- Biến phí tỷ lệ : Là các biến phí mà sự biến động của chúng thực sự bất thay đổi tỷ lệ thuận với biến động của mức độ hoạt động như: Chi phí NVL trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí hoa hồng bán hàng.

- Biến phí cấp bậc: Là các biến phí chỉ thay đổi khi mức độ hoạt động thay đổi nhiều và rõ ràng. Biến phí loại này bất thay đổi khi mức độ hoạt động chưa đạt đến một giới hạn nhất định. Như vậy, biến phí cấp bậc có quan hệ tỷ lệ nhưng bất tuyến tính vói mức độ hoạt động thay đổi, cho phép chi phí thay đổi để tương ứng với mức độ hoạt động mới.

* Định phí (còn gọi là chi phí bất biến):

Định phí có 2 đặc điểm:

- Tổng định phí bất thay đổi khi mức độ hoạt động thay đổi trong phạm vi phù hợp.

- Định phí trên 1 đơn vị (sản phẩm, dịch vụ thay đổi khi thay đổi mức độ hoạt động)

Trong các doanh nghề thì định phí thường là các chi phí khấu hao TSCD, chi phí thuê tài sản, lương nhân viên, cán bộ quản lý, chi phí quảng cáo, chi phí đào tạo, nghiên cứu...

Có 2 loại định phí:

- ĐỊnh phí bắt buộc: Là những chi phí có bản chất sử dụng lâu dài và bất thể giảm bớt đến số 0 trong một thời (gian) gian ngắn.

- Định phí tuỳ ý: Là các định phí có thể đựơc thay đổi nhanh chóng bằng các quyết định của các nhà quản trị doanh nghề (vd chi phí quảng cáo, chi phí đào tạo...)
By Peregrine
#131809 Ừm!!!

Biến phí:là các khoản chi phí bị thay đổi tăng hay giảm giá trị theo khối lượng sản phẩm, dịch vụ (VD: CP Nguyên vật liệu, nhân công....)

Định phí : Dù khối lượng sản phẩm, dịch vụ có tăng giảm như thế nào nhưng chi phí đó vẫn bất thay đổi (VD: trước lương quản lý, khấu hao TSCĐ....)

Chắc muộn rồi nhưng có vẫn còn hơn bất nha!

Thân ái!
By barbie21_9
#131837
các bạn ơi cho mình hỏi CPCĐ, CPBĐ thì bao gồm những khỏan nào??? Trả lời nhanh hộ mình với. Mai có tiết kiểm tra rồi hjc


Chi phí cố định là các khoản chi phí bất thay đổi tùy thuộc vào quy mô sản xuất hay mức doanh số như trước thuê nhà, thuế tài sản, trước bảo hiểm hay chi trả lãi vay...đây cũng là 1 trong các lý do tại sao sản xuất nhiều trong 1 ngưỡng nào đó lại có lợi thế hơn sản xuất ít, do chi phí cố định bất thay đổi trong 1 phạm vi nào đó(chẳng hạn thay vì SX 100 sản phẩm mà lại SX 150sp, chi phí cố định bất thay đổi mà chỉ phần chi phí tiềm biến thay đổi...) nếu vượt quá 1 ngưỡng sản phẩm nào đó chẳng hạn 2000sp thì lúc đố có thể chi phí cố định sẽ thay đổi( thuê thêm máy móc,nhà xưởng mới đáp ứng được SX 2000 sp...)

Chi phí biến đổi là những khoản chi phí thay đổi theo quy mô sản xuất hay doanh số như lao động, nguyên liệu,nhiên liệu,chi phí bao bì....
:write:
By khidotxuongnui
#138184 biến phí: hoa hồng bán hàng, nhân công trực tiếp, NVL trực tiếp, bao bì sản phẩm, chiết khấu thương mại....

định phí: khấu hao TSCĐ, trước lương tháng, 1 phần chi phí dịch vụ mua ngoài (cước thuê bao điện thoại bàn, internet...), quảng cáo...........
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement